nieuws

Britse bouw lijdt veel schade door veeziekte

bouwbreed

Nu de epidemie van de veeziekte mond- en klauwzeer zich steeds verder over Groot-Brittannië verspreid, krijgen steeds meer aannemers te maken met belemmeringen.

“We krijgen er veel telefoontjes over. We hebben ook een speciale advieslijn opgezet om onze leden te informeren over wat wel en wat niet mogelijk is in streken waar zich een besmetting voordoet”, aldus woordvoerder Calder van de Construction Confederation.

De Britten hebben inmiddels meer dan 220 gevallen. Een kwart daarvan doet zich voor in het noordelijke Cumbria, een andere grote concentratie is in Devon in het zuiden. In die streken ligt rond tientallen boerderijen een acht kilometer breed cordon, waar niemand in of uit mag. Aannemers die werk uitvoeren binnen zo’n kring, hebben dat moeten stilleggen.

Behalve bouwen gaat het ook veel om infrastructurele werken, zoals het leggen van pijpen, buizen of kabels of het aanbrengen of repareren van bovengrondse kabelnetten. Sommige grote werken op dit gebied zijn voorlopig stopgezet omdat langs de lijn enkele schakels niet voltooid kunnen worden. Calder: “We weten dat het om heel wat werken gaat, maar hoeveel precies is nog niet duidelijk.”

Crisisoverleg

De bouwwereld is niet betrokken bij het crisisoverleg dat de Britse regering voert met allerlei getroffen sectoren.

Een belangrijk indirect effect is dat het plattelandstoerisme vrijwel stilligt. Deze sector lijdt momenteel een schade van 350 miljoen gulden per week, en heeft daardoor nauwelijks meer de financiële mogelijkheid om in nieuw- of verbouw te investeren. “Als de schade voor onze sector oploopt, zullen ook wij zeker bij de regering in Londen aankloppen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels