nieuws

Bremen pakt renovatie havengebied groots aan

bouwbreed

De Noord-Duitse stad Bremen begint binnenkort met een grootscheepse renovatie van het oude havengebied. Het betreft een gebied van 280 hectare. Grontmij Bouw & Vastgoed neemt samen met vijf andere ondernemingen deel in een consortium dat 30 hectare hiervan gaat herontwikkelen.

Op dit deel van het gebied moet een ‘Foodport’ komen, een grootschalig bedrijventerrein voor de levensmiddelenbranche. Binnenkort valt de definitieve beslissing over het megaproject ‘Umstrukturierung der Alten Hafenreviere’. Met de herstructurering van het gehele havengebied is honderden miljoenen D-marken gemoeid, alleen al de ontwikkeling van de Foodport gaat zo’n 120 miljoen mark kosten.

Het oude havengebied, dat grenst aan de binnenstad van Bremen, is de laatste decennia sterk in verval geraakt. Onder andere door het vertrek van een aantal ondernemingen, staat nogal wat bedrijfsruimte leeg. Bremen onderkende het probleem en ging daarom enkele jaren geleden op zoek naar goede ideeën voor een ingrijpende facelift van het 280 hectare grote haventerrein. In 1998 werd een internationale prijsvraag uitgeschreven voor een masterplan. Na de renovatie krijgt het gebied een nieuwe naam: Überseestadt.

Foodport

Veertien consortia namen deel aan de prijsvraag. Vier van hen kregen de uitnodiging hun plannen verder te ontwikkelen.

Van één van de winnende consortia maakt Grontmij deel uit. Onder leiding van de Duitse dochter GfL heeft het bureau met nog vijf andere ondernemingen een consortium gevormd dat de ontwikkeling van 30 hectare voor zijn rekening gaat nemen.

Het consortium waar Grontmij deel van uitmaakt, is van plan een ‘Foodport’ te ontwikkelen. Hier worden allerlei bedrijven gevestigd die in de levensmiddelenbranche actief zijn. Kern van Foodport vormt het Foodcenter, een gebouw waarin dienstverlenende bedrijven voor de voedingsmiddelenindustrie zijn gevestigd. Om het center heen zijn bedrijven gepland die zich bezighouden met productie, handel, logistiek en overslag van voedingsmiddelen.

Voor de overige 250 hectare bestaan ook vergevorderde plannen. Aan de oostkant van de 30 hectare Foodport wordt de Grossmarkt gevestigd, een grote markthal waar lokale bedrijven hun producten kunnen kopen. Nog iets verderop ontwikkelen weer andere bedrijven woon- en kantoorruimte. Tussen de Grossmarkt en dit gebied wordt een overgangszone ingericht.

Bremen wil voorkomen dat de modernisering van het gebied ten koste gaat van de zittende ondernemers. Daarom is binnen de Überseestadt veel ruimte gereserveerd voor de gevestigde bedrijven, veelal actief in de levensmiddelenindustrie. Verplaatsing van deze bedrijven zou bovendien een kostbare zaak zijn, want zij hebben nogal wat grond in handen.

Haalbaarheidsonderzoek

Het sterke van het Foodport-plan is dat het aansluit op de bestaande bedrijvigheid, stelt Sabine Keiner, als adviseur binnen Grontmij Bouw & Vastgoed verantwoordelijk voor de coördinatie van het project. “In Bremen en omgeving zijn al veel bedrijven uit de voedingsmiddelenbranche gevestigd. Bijvoorbeeld Kellog’s, Kraft Foods, Becks Bier, Jacobs Kaffee en verschillende chocoladefabrikanten. Het naburige Bremerhaven geldt als centrum voor de overslag van vis, diepvriesproducten en fruit. Uit het door het consortium uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek is naar voren gekomen dat Bremen eigenlijk al een foodport is, maar dat de markt dit niet zo beleeft. Samen met de stad en de bedrijven willen we daar meer bekendheid aan geven.”

“De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek is dat Bremen alles in zich heeft om een Foodport te worden. Verder is gebleken dat de gevestigde bedrijven behoefte hebben aan een voedingsmiddelencentrum met dienstverlenende ondernemingen die de mogelijkheden van e-commerce benutten, callcenters, marketing- en adviesbureaus. Daarnaast is er vraag naar bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen, vooral convenience food. In het gebied om het center heen kunnen handel en productie zich vestigen. Verder komt er een gemeenschappelijke overslagplaats.”

Jawoord

Het wachten is nu op het jawoord van Bremen. De verwachting is dat deze eind maart, begin april een besluit neemt.

Als het project doorgaat, gaat het consortium met Bremen een publiek-privaat partnerschap aan. De gemeente brengt de gronden in. Keiner: “Wij zorgen voor de ontwikkeling van het gebied. We gaan pas bouwen als we een aantal kopers hebben. Want we lopen anders een enorm risico. Alleen al met het Foodcenter is een investering gemoeid van circa 120 miljoen mark. De uitkomsten van de marktverkenning die we voor ons haalbaarheidsonderzoek hebben gehouden, waren positief. Maar we hebben nog niet concreet klanten geworven. Die stap maken we pas als een positieve beslissing over het project is genomen. Dan beginnen we ook met het opstellen van concrete plannen en gaan we tekeningen maken.”

De renovatie van de haven van Bremen behelst 280 hectare grond.

Reageer op dit artikel