nieuws

‘Bouwvakker ziet geen gat in scholing’

bouwbreed Premium

“Weinig bouwvakkers zijn gemotiveerd om opleidingen te volgen. Bedrijven moeten daarom veel tijd en geld steken in het stimuleren van scholing. Vooral maatwerk, – cursussen die zijn afgestemd op de behoefte van een bepaald bedrijf – moet worden aangezwengeld.”

Dit zei C. van Vliet, directeur Sectorraad Bouwnijverheid, bij het afscheid van Jan de Pender als werkgeversvoorzitter van het algemeen bestuur van SBW Opleider voor de infrastructuur.

Bedrijven kunnen het personeel aan de basis inspireren tot het volgen van opleidingen door zelf het goede voorbeeld te geven, aldus Van Vliet. “Wilt u ook uw lager personeel motiveren tot scholing, dan zal dat makkelijker verlopen als ook het midden- en hogere kader, alsmede de directies, tijd vrij maken en energie steken in voor hen adequate scholing.”

Reïntegratiebedrijven

Ook over het soort opleiding dat managers moeten volgen, heeft Van Vliet een uitgesproken mening. “De scholing aan de leidinggevenden zou zich zoveel mogelijk moeten richten op de vraag hoe de onderneming zijn personeelsbeleid kan verbeteren om zo zittend personeel en ouderen langer aan de eigen onderneming te binden.”

Van Vliet adviseerde de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen door gebruik te maken van de diensten van reïntegratiebedrijven. Niet alleen kan zo voor een deel worden voorzien in de behoefte aan laag opgeleid personeel, maar kunnen ook mbo’ers en hbo’ers worden aangetrokken.

Hij hekelde het feit dat in de bouw nauwelijks vrouwen en allochtonen werken. Van beide groepen komt slechts twee procent in de bouw terecht. “Een bijzonder fenomeen is dat de bouwnijverheid bij de personeelsvoorziening in feite 50 procent van de Nederlandse bevolking niet als potentieel beschouwd”, zei hij doelend op het geringe aantal vrouwen in de bouw.

Machines

De weinige bouwvakkers van buitenlandse komaf verlaten de bedrijfstak al weer snel. De verklaring hiervoor is volgens Van Vliet dat de bouw een slechte concurrentiepositie op de arbeidsmarkt heeft, omdat het werk zwaar en vuil heet te zijn. Instroom en het behouden van mensen voor de bedrijfstak vragen om nieuw beleid. Daarnaast moeten de arbeidsomstandigheden verder worden verbeterd, zodat nog minder mensen arbeidsongeschikt worden.

L.C. Brinkman, voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, pleitte ervoor om meer werk door geavanceerde machines te laten opknappen. Bij het opleiden van bouwpersoneel moet hiermee rekening worden gehouden. De scholing moet zijn gericht op de bediening van de apparatuur. Volgens Brinkman betekent dit niet dat ze hoger, maar wel dat ze anders moeten worden opgeleid.

Kans

Ook zei Brinkman dat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) niet moeten worden gezien als een bedreiging, maar als een kans. “Bindt de jongere die zelf ondernemer wil worden deels aan uw bedrijf, neem hem op in uw netwerk en u behoudt een zeer geïnspireerde arbeidskracht die u flexibel kunt inzetten.”

Reageer op dit artikel