nieuws

Bouwsector weinig bewust van regels kinderopvang

bouwbreed

Veel werkgevers in de bouw zijn onbekend met cao-afspraken over kinderopvang. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het ministerie noemt in een persbericht de bouw met name. Werkgevers zijn vaak onbekend met cao-afspraken over kinderopvang, maar de bazen in de bouw spannen de kroon. Maar liefst de helft van de onderzochte werkgevers in de bouwsector geeft aan geen kinderopvangregeling te hebben, terwijl de cao daar wel in voorziet.

Werkgevers geven voor het ontbreken van een kinderopvangregeling in hun bedrijf als belangrijkste reden aan dat de werknemers er geen behoefte aan hebben. Een woordvoerder van de Bouwned, de federatie van VGBouw/NVOB, meent dat dit argument ook voor de bouwsector geldt. De bouw is immers toch nog vooral een mannenbedrijfstak en als kinderopvang vereist is, wordt dat geregeld via de werkgever van de vrouw. Dat veel bouwbedrijven niet beschikken over dergelijke voorzieningen, wijt FNV Bouw aan onbekendheid met de regeling of omdat geen verzoeken voor kinderopvang zijn ingediend.

Uitvoering

Onder de oude bouw-cao was een individuele regeling van kracht, per bedrijf. Als een werknemer in aanmerking wilde komen voor kinderopvang, diende hij een verzoek bij zijn baas in. Die betaalde de helft van de opvang. FNV Bouw zegt niet de indruk te hebben dat werkgevers de regeling wilden omzeilen. Wel moest de de bond de afgelopen jaren enkele werkgevers onder druk zetten, opdat zij de cao-afspraken over kinderopvang alsnog uitvoerden. De op 15 maart afgesloten nieuwe bouw-cao voorziet in de financiering van een collectieve kinderopvangregeling. Werkgevers dragen hiervoor 0,1 procent van de loonsom af. “Voor individuele werkgevers is het nu veel gemakkelijker opvang aan te bieden. Een uitvoeringsinstelling gaat de opvang regelen en de werkgever is van alle rompslomp af”, aldus een woordvoerder van FNV Bouw.

De behoefte aan opvang in de bouw is nog steeds niet erg groot, maar groeit wel. Daarbij speelt mee dat steeds meer bouwvakkers een werkende partner hebben.

Reageer op dit artikel