nieuws

Bouw krijgt meeste boetes van Arbeidsinspectie

bouwbreed

Verreweg de meeste boetes die de Arbeidsinspectie sinds eind 1999 heeft uitgedeeld bij geconstateerde overtredingen van de Arbowet, worden opgelegd aan bouwbedrijven. Dat staat in een tussentijdse evaluatie die naar de de Tweede Kamer is gestuurd.

In een jaar tijd legde de inspectiedienst bij 2233 controles boetes op. Dat is bij 7 procent van het totaal aantal inspecties. Bijna de helft, 956 boetes, kwam voor rekening van bedrijven die in de bouw actief zijn.

Ruim een kwart van alle overtredingen waarvoor een boete is opgelegd, heeft betrekking op valgevaar. Ook het ontbreken van een risico-inventarisatie en -evaluatie en het ontbreken van veiligheidskappen op (zaag)machines waren vaak voorkomende overtredingen.

In het akkoord over een nieuwe bouw-cao zijn al afspraken gemaakt over het terugdringen van gevaarlijke situaties op de bouwplaatsen. Zo zal er onder meer een campagne om valgevaar terug te dringen, worden gehouden.

Boetebedrag

Het totale boetebedrag dat het Rijk int, ligt ruim boven alle verwachtingen. Rekening werd gehouden met een bedrag van 5 miljoen gulden. Inmiddels zijn 985 acceptgiro’s verzonden voor een totaalbedrag van 4,6 miljoen gulden. De overige zaken zijn nog in behandeling en zullen nog eens 6 miljoen gulden opleveren.

Uit het rapport blijkt verder dat zaken waarbij een boete wordt gegeven veel tijd kosten. Daardoor heeft de Arbeidsinspectie minder zaken kunnen uitvoeren. “Daar staat tegenover dat de Arbeidsinspectie overtredingen nu steviger aanpakt en dat bedrijven sneller de consequenties ervaren van overtredingen van de Arbowet”, aldus de inspectiedienst.

Reageer op dit artikel