nieuws

Bonden krijgen brede steun van achterban

bouwbreed

In de cao-strijd hebben de bouwbonden zich verzekerd van brede steun van de achterban. Het beleid van de onderhandelingsdelegatie wordt unaniem goedgekeurd. De prijscompensatie is bijna heilig verklaard.

De vakgroepsraad van FNV Bouw heeft zich geschaard achter de opstelling van de onderhandelingsdelegatie. Het is de eerste stap op weg naar daadwerkelijke acties in de bouw. De vakgroepsraad heeft daarnaast uitgesproken dat de looneis van 6 procent onverkort overeind moet blijven. Daarbinnen is de prijscompensatie een heel belangrijk onderdeel geworden.

Binnen het CNV was de steun al eerder gegeven. En eveneens al eerder was daar de prijscompensatie terug te vinden in de cao-voorstellen. “In feite zijn de looneisen van beide bonden nu op elkaar afgestemd”, zo zegt een woordvoerder van de Hout- en Bouwbond.

Acties

Inmiddels bereiden de bouwbonden, inclusief Het Zwarte Corps, zich voor op de praktisch onvermijdelijke acties. Gisteren zijn eerst de regionale actieleiders om de tafel gaan zitten in Woerden en vervolgens het landelijke actiecomité. Wat daar besproken is, houden de bonden nog even achter de haag hunner tanden. “Eerst gaan de gezamenlijke bondsbesturen vergaderen. Daarbij zal wat tijdens de eerdere vergaderingen aan de orde is geweest, besproken worden. Tevens wordt gekeken naar de inhoud van het op te stellen ultimatum en wanneer dit uitgaat”, aldus de woordvoerder.

De inhoud van het ultimatum is van belang voor FNV Bouw. Op basis daarvan zal de vakcentrale FNV beslissen of de weerstandskas wordt geopend stakingen in de bouw.

Eerst

Werkgevers en werknemers in de bouw hebben overigens nog geen contact met elkaar gezocht om alsnog te proberen uit de vorige week ontstane impasse te komen. Dat was ook niet te verwachten, menen insiders. Bij beide partijen heerst de vrees dat wie het eerst bij de ander aanklopt om de onderhandelingen weer te openen, moet betalen. Een soort Pavlov-reactie is dat.

Daar staat echter tegenover dat de geschiedenis leert dat de werkgevers na enige tijd staken vrijwel altijd het volle pond op tafel moeten leggen. Keerzijde daarvan is dan wel dat secundaire eisen vaak onder tafel verdwijnen. Daarmee is er voorlopig ook een einde gekomen aan de met name door werkgevers zo verlangde modernisering van de cao.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels