nieuws

Boeren en Rijkswaterstaat ruziën over bermen A32

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat en de boeren aan de rijksweg 32 tussen de Friese plaatsen Akkrum en Haskerdijken zijn het niet eens over de invulling van de berm langs de snelweg.

Rijkswaterstaat wil een deel van de berm ecologisch verantwoord onder water zetten. De agrariërs vrezen moerasvorming en overlast door insecten. Boerenorganisatie NLTO vecht daarom de ontgrondingvergunning aan bij de Raad van State.

Na het voltooien van het nieuwe tracé van de A32 tussen Heerenveen en Akkrum eind jaren negentig, bleven er twee flinke stukken berm over tussen het oude en het nieuwe tracé ter hoogte van de dorpen Akkrum en Haskerdijken. Rijkswaterstaat wil als eigenaar van deze grond zo weinig mogelijk onderhoud uitvoeren. Men kiest er daarom voor de strook deels onder water te zetten.

Waterlijn

“Het plan is om de bestaande, ongeveer één meter diepe bermsloot te verbreden tot een meter of tien, vijftien”, legt A. Romkema van Rijkswaterstaat dienstkring Friesland uit. “De berm loopt dan vanuit de sloot langzaam omhoog en de waterlijn komt ongeveer halverwege te liggen. De grond tussen de waterlijn en de snelweg wordt hooiland.”

De Verhoeve Groep uit Irnsum is net van start gegaan met het uitgraven van de sloten. In totaal gaat het om zo’n 38.500 kubieke meter.

Niet blij

De agrariërs die hun land langs dit snelweggedeelte hebben, zijn niet blij met de plannen. Zij vrezen dat er moeras ontstaat wat weer insecten aantrekt. Dat is weer nadelig voor de gewassen. Volgens rijkswaterstaat is daar geen sprake van.

De Raad van State moet nu uitkomst bieden in deze kwestie. Het is nog niet duidelijk wanneer dit rechtscollege uitspraak doet.

Reageer op dit artikel