nieuws

BOB leert uitvoerders werkdruk beheersen

bouwbreed

Uitvoerders staan onder extreme werkdruk. Er wacht hen zoveel werk, dat ze zelfs doorwerken als ze ziek zijn, zo berichtte deze krant op 7 maart. Uiteindelijk kunnen ze de stress niet meer aan. Ze melden zich voor lange tijd ziek of stappen over naar een andere bedrijfstak. “Zulke problemen zijn te voorkomen”, zegt Tim Welling, trainer bij BOB Kennisoverdracht. Hij leert bouwmanagers omgaan met stress.

“Je kunt een bouwproject vergelijken met een circustent”, zegt Welling. “Je begint met nul en je eindigt met nul, want zodra je klaar bent, moet je weer helemaal van voren af aan beginnen. Alleen een circustent kun je ergens anders weer precies op dezelfde manier neerzetten, terwijl ieder bouwproject nieuw is. Uitvoerders moeten steeds weer het wiel uitvinden. Ze werken doorlopend in opperste concentratie en worden dan ook nog eens stevig onder druk gezet, zowel van bovenaf als van benedenuit. Ze voelen zich vaak als een jojo.”

In het Traject Werkdrukvermindering dat Welling ontwikkelde, leren bouwplaatsmanagers en ander uta-personeel om te gaan met zulke spanningen. De trainers zijn, net als Welling, academici die de bouw terdege kennen. Het traject is verdeeld in een bedrijfsscan, een training, nazorg en een terugkomdag. De bedrijfsscan duurt ongeveer een uur, de training neemt vijf keer drie uur in beslag en de terugkomdag bestaat uit twee blokken van drie uur. Tenslotte volgt een evaluatiegesprek. De kosten van het traject bedragen ruim zestienhonderd gulden per persoon.

De oorzaken van stress verschillen per bedrijf. Door medewerkers een vragenformulier te laten invullen over hun werksituatie is te achterhalen waar de schoen wringt. Daarbij wordt tevens bekeken welke afdelingen binnen een onderneming extra stressgevoelig zijn. “Zo’n training mag geen schot hagel zijn. Daarom is het verschrikkelijk belangrijk om te weten waar de stress het ergst is en waardoor hij wordt veroorzaakt, voordat je mensen gaat leren om te gaan met werkdruk.”

De training geeft geen pasklare oplossing voor allerhande problemen, waarschuwt Welling. “Je moet er doelbewust voor kiezen om de manier waarop je reageert op stress te gaan veranderen. Dat heb je grotendeels zelf in de hand.”

Voor de individuele deelnemers aan de training is het van belang dat ze onderkennen wat voor hen de aanleiding vormt om over de rooie te gaan. “Voor de een is dat een paperclip die ergens ligt waar die niet hoort, bij de ander knapt er iets als er onduidelijke afspraken worden gemaakt.”

Als duidelijk is wat er aan schort, wordt aan de hand van onder meer discussies, rollenspelen en korte stukken theorie geleerd hoe werkdruk beheersbaar kan worden gehouden. Steeds weer staat de eigen werksituatie van de deelnemers centraal. Ze oefenen in het omgaan met zaken die voor hen stress veroorzaken en leren zich te ontspannen. “Vanuit wat ze zelf aangeven laten we zien hoe ze druk kunnen wegnemen. Alles wat er tijdens de training gebeurt, is gebaseerd op de mens die er zit.” Daarom wordt voor alle cursisten een persoonlijk actieplan samengesteld.

Na afloop van de training is het de bedoeling dat de cursisten gedurende enkele maanden een logboek bijhouden waarin ze noteren wat voor werkdruk ze ervaren en op wat voor manier ze ermee omgaan. “Tijdens de bijeenkomsten worden gereedschappen aangereikt waarmee de cursisten op een andere manier kunnen omgaan met stress. Tijdens de ‘terugkomdag’ wordt geëvalueerd hoe of hen dat vergaat. Als dat noodzakelijk is, kan er nog het een en ander worden bijgestuurd. De training is geen wondermiddel. Hoe de werktuigen die we de deelnemers geven worden gebruikt, is en blijft natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid.”

‘Deze training mag niet zomaar een schot hagel zijn’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels