nieuws

Bij gebrek aan glazen bollen

bouwbreed

Marketeers zijn toekomstdenkers. Het verleden en het heden zijn aanknopingspunten voor later. Dromen van trends, signalen voor wat straks zal komen. Dit alles bij gebrek aan glazen bollen.

Er ligt genoeg materiaal om naar de toekomst van de b & u te kijken. De Nota Wonen, de Vijfde nota ruimtelijke ordening, de Primos-onderzoeken naar de woningbehoefte in de toekomst – allemaal wijzen ze op drastische verandering voor de nieuwbouw in de komende jaren. Die veranderingen zullen niet morgen komen, tenslotte zitten we nog midden in de Vinex-taakstelling. Maar één ding is zeker, de nieuwbouwmarkt ziet er rond 2010 echt anders uit.

Doe-het-zelf

Logischerwijs krijgt de ontwikkeling van de nieuwbouw, en met name de woningbouw, de grootste aandacht. Dat was vroeger terecht. Maar nu niet meer. In de omzetcijfers van de bedrijven die tot de bouwnijverheid worden gerekend is er in de b & u in 2000 nog een aandeel van 51procent nieuwbouw. Over vijf jaar is dat gedaald tot ca. 47 procent .

In deze cijfers zit echter een component niet verwerkt: de bestedingen van (vooral) consumenten aan onderhoud en verbetering. Voor een belangrijk deel is dat de doe-het-zelf markt, vermeerderd met omzet van niet-bouwbedrijven.

Die ‘niet-geregistreerde’ markt moeten we toch nu al op een 10 à 11 miljard gulden ramen. En rekenen we die mee dan daalt het aandeel nieuwbouw in 2000 tot 44 procent en over een jaar of vijf zelfs tot een magere 40 procent.

Waar leidt al dat gecijfer toe? Tot een wezenlijk andere markt! In de komende jaren al in de ‘instandhoudings- en verbeteringsmarkt’, en over een aantal jaren in de nieuwbouw, de ‘uitbreidings- en vervangingsmarkt’.

Misschien een idee om zo die markten te definiëren. De een richt zich op alle bouwactiviteiten in het gebouwenbestand, de ander op de uitbreiding en vervanging van dat bestand.

Consumentenmarkt

Ooit zei een vertegenwoordiger van een grote woningbouwer op een congres: “we hebben geanalyseerd wat er met de woningbouw gebeurt in de komende tien jaar, het deel waar we goed in zijn daalt, het deel waar we niet goed in zijn, stijgt”.

De toekomst was voor hem reden om (onder meer) de marketingfunctie eens stevig onder de loep te nemen om ook in die toekomstige veranderende markt die sterke positie te kunnen behouden.

Niet alleen voor bouwers, maar ook voor de toeleverende industrie, de installatiewereld en alle andere marktpartijen heeft die toekomst marketingconsequenties.

Die hebben te maken met onder andere: afnemende schaal van projecten, volstrekt nieuwe opdrachtgeversgroepen, overschakeling van een professionele naar een consumentenmarkt, merkenbeleid, distributieconcepten, communicatiekanalen enzovoort.

Een vermoeiend en moedeloos makend vooruitzicht? Voor marketeers een eldorado, kunnen ze eindelijk hun toekomstgerichte ei kwijt!

Reageer op dit artikel