nieuws

Belastingaftrek in ruil voor oppoetsen Britse binnensteden

bouwbreed

Bedrijven die investeren in vervallen Britse binnensteden of woonwijken krijgen ruimere mogelijkheden voor belastingaftrek. Ook wil minister van Financiën Brown het btw-tarief voor het weer bewoonbaar maken van panden in deze wijken verlagen van 17,5 naar 5 procent.

Het renoveren van lege woningen boven winkels – waarvan er duizenden bestaan – kan voor 100 procent van de vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Het zegelrecht bij de verkoop van huizen in vervallen wijken wordt afgeschaft. Uitgaven voor het schoonmaken van vervuilde stukken grond komen zelfs voor 150 procent aftrek in aanmerking.

Brown heeft deze maatregelen aangekondigd in zijn begroting voor het belastingjaar dat op 1 april 2001 begint. De Britse regering heeft de afgelopen jaren al miljarden gepompt in het oppoetsen van de binnensteden. Vrijwel alle grotere steden maar ook veel kleine hebben te kampen met ernstig verval, leegstand en daardoor vandalisme en misdaad. Overal wordt nu op grote schaal gesloopt en weer opgebouwd. Sheffield, Birmingham, Newcastle en Glasgow zijn bekende voorbeelden van integrale renovatie van de binnenstad met een combinatie van wonen, werken, recreatie en andere functies.

Veel van deze projecten worden uitgevoerd in publiek-private samenwerking. Projectontwikkelaars en andere bedrijven die in de projecten investeren, kunnen straks een flink deel opvoeren als ‘kosten’ voor de vennootschapsbelasting.

Bovendien wil de regering samen met deze partners een fonds voor risico-kapitaal gaan opzetten. Dat moet de kloof overbruggen tussen private financiering en projecten die geheel door de overheid worden betaald.

In zijn pakket maatregelen heeft Brown nog een klein voordeel verpakt voor de bouwsector. Voor herstel en onderhoud van kerken die op de monumentenlijst staan, komt er een fonds dat de beheerders circa 70 miljoen gulden zal besparen. Brown wilde eerst de btw op kerkherstel in de lage schijf brengen. Vanwege de concurrentie-aspecten moet Brussel dat goedkeuren. De minister wil daar niet op wachten en stelt nu precies zoveel subsidie beschikbaar als de btw-verlaging zou opleveren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels