nieuws

BAM NBM zoekt groei in vastgoed en renovatie

bouwbreed

Koninklijke BAM NBM heeft vorig jaar de nettowinst met 49 procent opgeschroefd tot 29,1 miljoen euro (64 miljoen gulden). Voor dit jaar verwacht de grootste bouwer op de nationale markt een winststijging van nog eens 40 procent. Versterking van de vastgoedpoot en een toename van renovatiewerk moeten daar onder meer voor gaan zorgen.

De omzet van het bouwconcern, dat zich dit jaar vooral wil concentreren op de integratie van de vorig jaar overgenomen bouw- en infrapoot van NBM-Amstelland, groeide naar 1,51 miljard euro, een stijging van 38 procent.

Topman W. van Vonno noemde de resultaten gisteren tijdens de presentatie van de jaarcijfers “beter dan voorzien”. “Het jaar 2000 heeft zich gunstiger ontwikkeld dan we hadden verwacht”, aldus de bestuursvoorzitter. “Ook voor dit jaar voorzien wij voor alle sectoren een positief ontwikkeling, waarbij de woningbouw en de gww-sector eruit springen.”

Een orderportefeuille van 3,85 miljard euro stemt Van Vonno hoopvol voor de toekomst. “Omdat daar ook veel langlopende projecten bij zitten, zoals de Betuwelijn en de HSL, hebben we een flinke bodem voor 2002, zelfs doorlopend naar 2003. Nadeel momenteel is echter de spanning op de arbeidsmarkt. Dat remt ons af.” Het tekort aan vakmensen wordt opgevuld door inschakeling van buitenlandse bouwvakkers. “Op de bouwplaatsen worden tegenwoordig vele talen gesproken. Op stafniveau is het lastiger buitenlanders in te zetten. Dus moet daar nu even harder worden gewerkt.”

Grenzen

Nu wordt 94 procent van omzet behaald in Nederland. De overige 6 procent komt uit België (5 procent) en Duitsland (1 procent). Pas als de integratie van de bouw- en infrabedrijven van NBM-Amstelland is afgerond, wil Van Vonno verder over de grenzen kijken. Daarbij denkt hij niet zozeer aan het overnemen van buitenlandse bouwbedrijven, maar meer aan het aangaan van allianties en samenwerkingsverbanden. “Maar dit jaar zijn we nog even druk met het opzetten van een nieuw, transparant bouwconcern.” De bestuursvoorzitter doelt op de integratie van de NBM-bedrijven (waaronder Wilma), een proces dat eind dit jaar moet zijn afgerond.

Vooral bij woningbouwer Wilma, dat over 2000 verlies leed, vallen klappen, zo maakte Van Vonno duidelijk. De overhead moet met 20 miljoen gulden omlaag. Dat gaat zo’n vijftig mensen hun baan kosten. Het betreft vooral personen die op de administratie werken. Wilma wordt verder omgevormd tot een decentraal aangestuurde ontwikkelende bouwer met een directie die zetelt in Bunnik. Het hoofdkantoor van Wilma in Weert gaat dicht. Uiteindelijk wordt Wilma samengevoegd met BAM Woningbouw.

Na afronding van de gehele integratie verwacht het bouwconcern uit te komen op een omzet in 2001 van 2,75 miljard euro. De nettowinst zal waarschijnlijk stijgen tot 35 miljoen euro.

Vorm

De vastgoedpoot, die vorig jaar een autonome groei van 35 procent doormaakte, moet verder vorm krijgen. Eerste stap is een 50-procentsbelang in Van den Bruele & Kaufman, ontwikkelaar van commercieel vastgoed. Van Vonno kondigde de transactie gisteren aan. De middelgrote ontwikkelaar heeft een omzet van 100 miljoen euro.

Een andere groeimarkt waarop BAM NBM zich nog meer wil richten is de renovatiemarkt. Nu al bestaat meer dan de helft van het bouwwerk in Nederland volgens Van Vonno uit renovatie. “Dat zal alleen maar toenemen. De posities in de steden worden steeds belangrijker. In elke stad zijn plekken die geherstructureerd moeten worden.”

2000 1999

(x milj. euro)

omzet 1.510 1.093

winst 29,1 19,5

orders 3.850

wpa 2,81 2,07

dividend pa 1,15 0,82

Reageer op dit artikel