nieuws

‘Baggerwerk tast Hindeloopen aan’

bouwbreed

“Misschien praten we wel over een paar miljoen schade”, zegt bestuurslid A. Eekma van de stichting Stadsherstel Hindeloopen. De oorzaak is het baggeren van de stadsgrachten.

Bouwkundige Eekma onderzocht de toestand van kaden en woningen. Diverse woningen zouden scheuren vertonen. Kademuren worden niet meer ondersteund door het eeuwenoude palenfundament. “Ze hebben zo diep gebaggerd dat deze palen gewoon zijn gaan drijven”, aldus Eekma. Hij weet van metingen tot twee meter diep. Op sommige plaatsen is van de walbeschoeiing niets terug te vinden. Projectleider W. de Boer van Wetterskip Fryslân ontkent dat. Bij zijn weten is er niet dieper dan één meter gebaggerd. “Alleen bij de sluis zijn we op één punt op twee meter gekomen.” De schade aan de walbeschoeiingen wijt de projectleider voor een deel aan achterstalling onderhoud.

Reageer op dit artikel