nieuws

Amsterdam verhoogt budget Noord-Zuidlijn

bouwbreed

De gemeente Amsterdam heeft het budget voor de bouw van drie diepe metrotunnels en het boren van de tussenliggende tunnels verhoogd met 119 miljoen gulden tot totaal 746 miljoen.

Het aangepaste budget komt overeen met de ondergrens van de door Lloyd’s Registermanagement Services (LMRS) uitgevoerde raming van de bouwkosten volgens het huidige prijspeil. Dit blijkt uit een vertrouwelijke kabinetsnotitie van 14 maart. Van het extra beschikbare bedrag komt 55 miljoen gulden uit het risicofonds. De rest wordt gedekt via een indexering naar prijspeil van 2001.

Uit het stuk blijkt verder dat de verschillen tussen de aanbiedingen van de vijf geselecteerde bouwcombinaties en het beschikbare budget het grootst zijn met betrekking tot de metrostations. Ook de vijfde combinatie met wie als enige nog verder wordt onderhandeld, heeft hiervoor een aanbieding gedaan die aanmerkelijk hoger ligt dan de gemeenteraming. Waarom Amsterdam nog wel met deze partij verder wil praten, heeft te maken met de prijs voor de geboorde tunnel en de mate waarin deze combinatie bereid is risico’s voor zijn rekening te nemen.

De gemeente houdt er rekening mee dat alleen voor de boortunnels een passende aanbieding wordt verkregen. In dat geval zal voor de drie diepe stations een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. Over het welslagen van een nieuwe aanbestedingsronde is de gemeente niet optimistisch. “Gebaseerd op de ervaring met de drie contracten die nu zijn aanbesteed, is het de vraag of andere complexe onderdelen wel binnen de marges van de nu beschikbare budgetten kunnen worden aanbesteed.

Reageer op dit artikel