nieuws

Amsterdam praat nog met één combinatie over NZL

bouwbreed

Er is nog één aannemerscombinatie in de race voor de bouw van de metrostations Rokin, Vijzelgracht, Ceintuurbaan en de tussenliggende tunnel. Met de vier andere geselecteerde consortia wordt niet meer gepraat.

Het stadsbestuur wil niet zeggen met welke combinatie verder wordt onderhandeld. Evenmin wie de afgevallen mededingers zijn. “Dat hebben we met betrokken partijen afgesproken”, verklaart een gemeentelijke woordvoerder.

Uit de nieuwe situatie kunnen geen overdreven hoge verwachtingen over het welslagen van de verdere onderhandelingen worden afgeleid. “We zien mogelijkheden om deels of over het gehele project tot overeenstemming te komen”, aldus de woordvoerder.

De gemeente houdt vooralsnog vast aan de door de raad vastgestelde budgetten en reserveringen. Ook al heeft een quickscan van Lloyd’s Management Services duidelijk gemaakt dat het totale budget van 2,4 miljard gulden niet meer toereikend is.

Aanbesteding

Lukt het niet binnen het budget te blijven dan zal in juni een nieuwe aanbesteding worden georganiseerd. De dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer gaat er nog steeds van uit dat begin volgend jaar met de bouw kan worden begonnen.

Dat houdt in dat in het najaar de aanbestedingsprocedure voor het traject tussen het IJ en de Ceintuurbaan moet zijn afgerond.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels