nieuws

Zeeuws slibdepot voorbeeldproject

bouwbreed

Een baggerdepot in de Koegorspolder bij Terneuzen gaat fungeren als landelijk voorbeeldproject. Het gaat om een publiek-privaat project, waarbij het bedrijfsleven het ontwerp, de bouw en de exploitatie op zich neemt. Behalve een rijksbijdrage van 80 miljoen gulden stelt het ministerie van Verkeer en Waterstaat 70 miljoen gulden extra beschikbaar om de proef te laten slagen. Staatssecretaris De Vries meldde dat na afloop van een werkbezoek aan Zeeland.

Burgemeester R. Barbé van Terneuzen en De Vries ondertekenden in Ellewoutsdijk een overeenkomst voor de aanleg van het baggerdepot. Dat krijgt een capaciteit van zeven miljoen kubieke meter. Het wachten is nog op initiatieven uit het bedrijfsleven. Uitgangspunt is dat ten minste de helft van het slib wordt verwerkt en hergebruikt.

Wanneer het project voor grootschalige slibverwerking in de Koegorspolder succesvol blijkt, kan dat voor andere regio’s een stimulans zijn om het voorbeeld te volgen, zei De Vries. Vooral Noord-Holland is volgens de bewindsvrouwe zeer geïnteresseerd.

Reageer op dit artikel