nieuws

Windmolen en hoogspanningsmast in één

bouwbreed Premium

Een windturbine die tevens dienst doet als hoogspanningsmast. Dat is twee vliegen in één klap, zo stelt Krijn Braber, account-manager energiebedrijven bij KEMA in Arnhem. KEMA heeft een combinatiemast ontwikkeld.

Deze is technisch goed uitvoerbaar, makkelijker op locaties in te passen en bovendien kostenbesparend.

Het ontwerp is gebaseerd op een windturbinemast van tachtig meter hoog. De rotorbladen, gemaakt van composiet, hebben een diameter van ongeveer zestig meter. Er hoeft niet veel aan de windturbine aangepast te worden om de mast geschikt te maken voor hoogspanningskabels. “Windturbinemasten hebben al een sterke constructie”, zegt Braber. “Aan de mast hoeven eigenlijk alleen isolatoren voor de kabels bevestigd te worden.”

De energie die met windturbines wordt opgewekt, wordt in de meeste gevallen via ondergrondse kabels afgevoerd. Bij de combimast is het mogelijk de elektriciteit door kabels bovengronds te transporteren. “Ondergrondse kabels zijn veel duurder”, aldus Braber. Dat geldt ook voor het ondergrondse transport van elektriciteit in plaats van een traditioneel hoogspanningstracé. Gemeenten zijn vaak voorstander van ondergronds verkabelen om horizonvervuiling tegen te gaan. Energiebedrijven worden daardoor met hogere kosten opgescheept.

Braber ziet vooral mogelijkheden voor de combinatiemast in het buitengebied. Zeker waar hoogspanningsmasten aan vervanging toe zijn en de capaciteit van het tracé moet worden verhoogd. “Een combinatiemast als vervanging van een bestaande hoogspanningsmast levert veel voordelen op”, aldus de account-manager. “Er zijn geen kosten voor de verwerving van de grond en bovendien is men op zo’n locatie al gewend aan een mast in het landschap. Dat maakt acceptatie en inpassing van een windturbine een stuk gemakkelijker.”

Prioriteit

Verschillende gemeenten hebben belangstelling getoond voor de vinding van KEMA, maar energiebedrijven lopen vooralsnog niet echt warm voor de combimast. En dat terwijl KEMA al enkele jaren geleden in opdracht van de gezamenlijke elektriciteitsproductiebedrijven een haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd naar het gebruik van windturbines als hoogspanningsmast. “Destijds stond de energiemarkt aan het begin van de liberalisering en waren we wellicht te vroeg. Door de hele liberalisering ligt de prioriteit van de energiebedrijven veelal niet bij dit soort ontwikkelingen”, vermoedt Braber.

Inmiddels zijn energiebedrijven steeds meer bezig met duurzame projecten, zoals groene stroom. “Het is nu actueel”, aldus Braber. “Er is een gebrek aan locaties voor windturbines, maar voor een combimast heb je geen nieuwe locaties nodig.”

Voor de combimasten zijn geen nieuwe locaties nodig. Dat maakt een snelle uitbreiding van de hoeveelheid

opgewekte windenergie mogelijk.

Reageer op dit artikel