nieuws

Werkgevers, bezin u

bouwbreed

De onderhandelingen voor een nieuwe bouw-cao lijken af te stevenen op een breuk. Het gat tussen wat de bonden eisen aan loonsverbetering en wat de werkgevers bieden, is groot met 1,75 procent.

Op zich behoeft dat geen beletsel te zijn om tot elkaar te komen. Uiteraard laat geen van de partijen direct het achterste van de tong zien. Dat de bonden harde woorden laten horen over het werkgeversbod, hoort voor een deel bij het ritueel van de gebruikelijke ketelmuziek. In dit geval zit er echter meer achter.

Zoals eerder al op deze plaats geschreven, zit met name de onderhandelaar van FNV Bouw klem. Zijn leden hebben de looneis die de bouwbond aanvankelijk had gesteld naar de prullenbak verwezen en verhoogd tot zes procent structureel. Als onderhandelaar Van Haaster dan ook zegt met het loonbod van de werkgevers niet in de bouwketen aan te kunnen komen, dan is dat volstrekt waar. Hij zou de keet uitgelachen worden.

In die zin is het grote gat tussen eis en bod wel een beletsel en niet goed voor de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Juist in deze tijd van hoge bouwproductie en een structureel tekort aan personeel zit niemand te wachten op acties. Nog afgezien van het feit dat acties in hun algemeenheid de verhoudingen verslechteren en het enige tijd duurt voordat die weer genormaliseerd zijn, kosten ze domweg veel geld. Niet alleen voor werknemers, maar evenzeer en misschien nog wel meer voor werkgevers.

Het personeelstekort in de bouw heeft al gezorgd voor een opwaarste druk op de lonen, bovenop het cao-loon. Vanuit dat standpunt gezien lijkt een hoger aanbod van de werkgevers zonder meer mogelijk.

De keerzijde van de medaille is evenwel dat elke structurele verhoging nu, naar de toekomst doortikt.

Dat bezwaar is echter relatief. De structuur van de lonen in de bouw is flexibel genoeg om mee te ademen met het wel en wee van de bedrijfstak. Dat heeft het verleden wel bewezen.

Van groot belang is derhalve dat werkgevers zich de komende veertien dagen bezinnen op een dusdanig bod, dat de bonden zich weer serieus genomen voelen. Anders wordt de voorspelling die deze krant twee maanden geleden deed, dat deze onderhandelingen niet zonder acties kunnen eindigen, de droeve waarheid.

Reageer op dit artikel