nieuws

Werk aan de winkel voor systeemhuizen

bouwbreed Premium

Als het aan P. Schutte van Mile 17 in Den Haag ligt, hebben de ontwikkelaars van software voor de bouw nog vele jaren werk. Zij deed onderzoek in opdracht van Forum Systeemhuizen naar de uitwisseling tussen verschillende toepassingen. De bestaande ‘formats’ zijn aan modernisering toe. Nieuwe ‘formats’ op basis van XML zijn nodig voor de communicatie met de ‘front office’ in de virtuele wereld van het internet.

Schutte deed verslag van haar onderzoek op het seminar ‘Communicatie in de bouw’, gehouden door Forum Systeemhuizen Bouw op de beurs in Utrecht. Voorzitter A.J. van Kranenburg: “Forum is een beetje introverte organisatie, primair gericht op het onderlinge contact, maar de klanten moeten er wel de vruchten van plukken. We hebben tien jaar na de oprichting van Forum een soort ‘midlife-crisis’ gehad.” Nu is er echter weer werk aan de winkel voor wat vroeger deftig de systeemhuizen heette. Uit het onderzoek van Schutte blijkt, dat de automatisering van de ‘back office’ in de bouw nog lang niet klaar is. CUF en SUF, de formats voor uitwisseling van calculaties en bestekken, zijn aan uitbreiding en modernisering toe. Forum Cad-afspraken biedt alleen nog maar visuele uitwisseling, zonder betekenis. Het wordt nog maar weinig in software ingebouwd.

Met spanning wordt gewacht op het Bouw Afspraken Stelsel, maar het lexicon van objecten ontbeert nog steeds een praktische invulling. Uitwisselen op basis van het 3D-Gebouwmodel gaat ook nog niet. Zelfs opdrachtbonnen moeten in de bouw steeds opnieuw ingevuld worden. Bedrijven hebben moeite met het uitwisselen met de accountant, loonverwerker en drukker, want koppelingen tussen de bouwsoftware en de financiële en grafische pakketten ontbreken. Volgens Schutte kan het geen kwaad om nieuwe formats meteen in XML te schrijven. Dan is het meteen geschikt voor internet. Een voorbeeld is AEC-XML, ontwikkeld door Bentley Systems.

Schutte suggereerde het MPX-format van Microsoft voor de uitwisseling van netwerkplanningen, relatiebeheerprogramma’s, verletkalenders en andere databases. Volgens haar bestaat daar veel behoefte aan en is het ontwikkelen van de software haalbaar.

Ongeregeld zootje

Schutte’s verhaal stond in schril contrast met de lezing van J. Baan, chief executive officer van de Vanenburg Group. Hij had de hele wereld van de software voor de ‘back office’ nu wel gezien. “Programmeurs zijn er genoeg in India, ze kosten nog geen tweeduizend gulden per maand”, hield hij het publiek voor. Op een advertentie voor een enkele programmeur kreeg hij niet minder dan drieduizend sollicitanten. Volgens Baan is de opgave voor de Nederlandse ontwikkelaars om het ongeregelde zootje van de virtuele wereld te verbinden met de boekhouding, facturering en andere gestructureerde functies. “Het world wide web is een schijnrealiteit, waar je voor de gek gehouden wordt. Toch wordt daar de deal gemaakt, de business gegenereerd. Het zou kunnen zijn, dat juist de bouw daar flexibel op kan inspelen, omdat hij nog niet zo heel diep in de Enterprise Resource Planning (ERP) zit”, aldus Baan.

“Je moet uitleggen waar je geld mee kunt verdienen”, zei de chief executive. “De meest interessante ontwikkelingen gaan in de virtuele wereld plaastvinden.”

Tussen de ERP van het ‘back office’ en de XML van het world wide web ontstaat een nieuwe laag. Het gaat erom systemen te ontwikkelen, waarmee de ongestructureerde business uit de virtuele wereld aan de harde werkelijkheid van de bedrijfssystemen gekoppeld kan worden. De desillusie van de dotcom betekent beslist niet het einde van internet.

Lucratief

Volgens Baan is de virtuele wereld zeer lucratief, zeker als het gaat om de automatisering van processen. Hij voorspelt een ‘transactierevolutie’. Het overmaken van geld, bestellen van een ticket en versturen van een opdrachtbon zal nog maar een fractie kosten van de huidige prijs. In cyberspace worden bovendien diensten aangeboden zoals bouwcalculaties en het veilen van materieel. Baan moest snel weg, maar kon nog de meest spannende vraag stellen: “Wie pakt de processen?”, wie gaat er met de software voor cyberspace aan de haal?

‘Automatisering back office in bouw nog lang niet klaar’

Reageer op dit artikel