nieuws

Weinig interesse voor duurzaam geproduceerd hout

bouwbreed

Het gebruik van duurzaam geproduceerd hout bij de nieuwbouw van woningen is tussen 1995 en 2000 onvoldoende gestegen. Dat zegt dr.ing. P. Fraanje van TNO Bouw uit Delft in het tijdschrift Hout in de Bouw.

Zijn conclusie sluit aan bij de meer algemene bevindingen over duurzaam bouwen (dubo) van dr.ir. B. Bossink, universitair hoofddocent Innovatie en Strategie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In een interview met deze krant zegt Bossink onder meer dat de overheid zich te passief opstelt bij doorvoeren van innovaties op het gebied van duurzaam bouwen. Hierdoor krijgen veel belangrijke vernieuwingen, zoals het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen, niet of onvoldoende een plaats in het bouwproces.

Bossinks mening wordt geïllustreerd door de resultaten van het ‘Actieplan 20 procent toename van hout in de bouwsector’. Dit plan dateert uit 1995 en moest de toepassing van hout in de bouw sterk stimuleren. In 2000 zou het houtgebruik in de hele bouwsector 20 procent hoger moeten zijn dan in 1990. Op grond van de uitkomsten van dit plan zegt Fraanje: “In absolute zin kan worden geconstateerd dat de beoogde toename van het houtgebruik in de woningnieuwbouw (minstens 100.000 kubieke meter) zeker nog niet is gehaald.”

Zo wilde VROM in 1995 dat het gebruik van houten heipalen in vijf jaar zou verdubbelen. In plaats daarvan is de toepassing juist flink afgenomen. Was het marktaandeel van dit materiaal in 1995 7 procent, in 2000 was het nog slechts 2 procent. Ook het plan om het aantal houtskeletbouwwoningen te verdubbelen mislukte, evenals het gebruik van hout in hellende daken. Terwijl het aantal houtskeletbouwwoningen minder steeg dan was beoogd, nam het gebruik van hout bij hellende daken zelfs af. De toepassing van houten bergingen groeide wel, maar aanzienlijk minder dan verwacht.

Cultuuromslag

Om van dergelijke voornemens een succes te maken, aldus Bossink, is een complete cultuuromslag binnen het ambtenarenapparaat noodzakelijk. “De overheid moet veel dynamischer als partner binnen het bouwproces gaan functioneren. Wat we kunnen op het gebied van duurzaam bouwen moet een plaats krijgen binnen het bouwproces. Daar ligt een taak voor de overheid. Deze moet de infrastructuur realiseren waardoor innovaties op het gebied van duurzaam bouwen worden doorgevoerd naar het bouwproces.”

Een woordvoerder van het Nationaal Dubocentrum in Rotterdam zegt dat het probleem van de passieve gemeenten wordt onderkent door de rijksoverheid. Er zijn plannen in de maak om gemeenten ondersteuning bij hun pogingen duurzaam bouwen te stimuleren.

Op pagina 3: ‘Van duurzaam bouwen komt nauwelijks iets terecht’.

Reageer op dit artikel