nieuws

Vervuild slib kost waterschappen geld

bouwbreed

De Overijsselse waterschappen Regge en Dinkel en Groot Salland moeten alsnog 42 miljoen gulden betalen aan MilieuTech Beheer BV, opvolger van de failliete slibverwerker STVM. Dit heeft de rechtbank in Rotterdam in hoger beroep bepaald.

De waterbeheerders hebben vervuild slib geleverd aan de slibverbrandingsinstallatie op de Boeldershoek in Hengelo, waardoor STVM failliet ging. In december al veroordeelde het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) de schappen tot betaling, maar deze gingen in beroep tegen het vonnis.

In 1993 sloten de waterschappen een overeenkomst met STVM voor de verwerking van slib, een reststof van het afvalwaterzuiveringsproces. De nieuwe slibverbrandingsinstallatie functioneerde slecht en STVM ging in 1997 failliet. Rechtsopvolger MilieuTech begon daarop een procedure en claimde 104 miljoen gulden. Het NAI vond dat de schappen verantwoordelijk zijn voor alle schade. In het eindvonnis stelde het NAI het schadebedrag vast op 42 miljoen. De rechtbank hield daar aan vast.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels