nieuws

Utrecht krijgt mooie brug voor veel geld

bouwbreed Premium

Het grondwerk voor de Papendorpsebrug, de verbinding tussen het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn en het centrum van Utrecht, is bijna gereed. In de loop van de vol-gende maand slaat de Belgische aannemerscombinatie CFE/Victor Buyck de eerste paal. Eind 2002 moet de oeververbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal klaar zijn.

De Papendorpsebrug is een ontwerp van de architecten Ben van Berkel en Caroline Bos, die eerder tekenden voor onder meer de Rotterdamse Erasmusbrug. Net als de Erasmusbrug is de Papendorpsebrug een tuibrug. Maar daarmee houdt de vergelijking op. Met een overspanning van ongeveer 150 meter, een doorvaarthoogte van 9.30 meter en een breedte van 35 meter is de Papendorpsebrug aanmerkelijk kleinschaliger.

Desondanks spreekt gemeentelijk projectleider Harold van Veen van een ‘sieraad voor de stad’. “Het wordt echt een heel mooie brug. De vormgeving heeft veel aandacht gekregen.” Van Berkel en Bos wonnen destijds met hun ontwerp een wedstrijd van de gemeente Utrecht.

Kosten

Financieel pakt de brug een stuk duurder uit dan aanvankelijk de bedoeling was. Begroot op een bedrag van 35 miljoen gulden, gaat de brug rond de 55 miljoen gulden kosten. Volgens Van Veen is de toename van de bouwkosten het gevolg van de keuze voor een mooi ontwerp. Ook de gespannen marktsituatie heeft de aanneemsom verhoogd. Overigens is het de tweede brug die CFE/Buyck in Utrecht bouwt. Eerder verwierf de Belgische aannemerscombinatie de opdracht voor de bouw van een nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, enkele kilometers verderop.

Overlast

Om de kosten binnen de perken te houden, zijn de plannen voor de bijzondere verlichting van de Papendorpsebrug voorlopig in de ijskast gezet. Het voornemen om de brug te voorzien van liften voor fietsers sneuvelde om dezelfde reden. “Maar”, zegt Van Veen, “als de kosten uiteindelijk meevallen, zullen we de verlichting zeker alsnog aanbrengen.”

Bewoners van de wijk Kanaleneiland aan de overzijde van Papendorp zien de oeververbinding niet zitten. Zij vrezen stank- en verkeersoverlast en zijn niet blij met het metershoge talud dat straks door een deel van de wijk loopt. Het pleidooi van de bewoners voor een tunnel heeft de gemeente terzijde geschoven: te duur. “Bovendien onderschatten de mensen de impact van een tunnel op de omgeving”, zegt Van Veen.

Hij kan zich de bezwaren van de omwonenden voorstellen, maar wijst erop dat de brede groenstrook waar het talud komt, altijd al bestemd is geweest voor de aanlanding van een oeververbinding. “Die groenstrook ligt er niet voor niets.”

De gemeente studeert op plannen voor de herinrichting van het gebied rond de brug, onder de naam ‘As Kanaleneiland-Centrum’. Om de verdere verpaupering van de flatwijk Kanaleneiland uit de jaren zestig tegen te gaan, wil de stad onder meer 650 (hoofdzakelijk huur-) woningen slopen en er duurdere (koop)woningen voor in de plaats zetten. Ook met dit plan hebben de bewoners weinig op.

Eind volgend jaar nemen de eerste bedrijven hun nieuwe kantoor op het ‘hoogwaardige bedrijventerrein’ Papendorp in gebruik. Onder meer Compaq en Cap Gemini Ernst & Young strijken neer op Papendorp, een onderdeel van Leidsche Rijn.

Belangrijke schakel

De Papendorpse brug vormt een belangrijke schakel in de verkeersroute tussen het bedrijventerrein en het centrum van Utrecht. Ook voor de aan- en afvoer van het verkeer naar de rest van Leidsche Rijn is de brug van groot belang. Met een vrije baan voor hoogwaardig openbaar (bus)vervoer, twee fietspaden en twee rijstroken voor autoverkeer is de brug toegerust op die functie.

Bouwkosten

flink hoger dan verwacht

De gemeente wil de aanlanding van de brug richting stad inpassen in een stedelijk ontwikkelingsplan waarvoor 650 woningen in de naoorlogse wijk Kanaleneiland moeten worden gesloopt. Om te voorkomen dat het hoge talud de wijk in tweeën deelt, wordt de begane grond ‘opgetild’, waardoor een tweede maaiveld ontstaat, dat aansluit op het niveau van de nieuwe verkeersader. Hierop is plaats voor woningen en kleinschalige bedrijvigheid. Eronder, op het eerste maaiveld, komt parkeerruimte. De onderdoorgang van de brug krijgt speciale aandacht, omdat dit geen ‘enge plek’ mag worden. Horeca zorgt er voor de aanwezigheid van veel mensen en komt de wijk ook als geheel ten goede.

Reageer op dit artikel