nieuws

Toename Belgische bouwactiviteit stagneert

bouwbreed Premium

In haar zopas verschenen eerste conjunctuurbarometer zegt de Belgische aannemersorganisatie Confederatie Bouw dat er in het vierde kwartaal van 2000 duidelijk sprake is van een verdere groeivertraging in de bouw, die reeds begin vorig jaar was gestart.

“De Belgische bouw kende in 1999 een forse groei, maar die moet worden beschouwd als een inhaalbeweging na de slechte prestaties van het jaar tevoren”, menen de aannemers. Vooral in de zogeheten sector burgerlijke bouwkunde (infrastructuur) waren de activiteiten toegenomen als gevolg van de politiek van vele gemeenten en provincies om vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 bepaalde werken te laten uitvoeren om de kiezersgunst te winnen.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, verwacht de Confederatie Bouw een daling van de activiteit in deze sector, die daardoor niet langer de rol van ‘conjunctuurmotor’ zal kunnen spelen.

Behoefte

Volgens de conjunctuurbarometer lijken de overige sectoren in de bouw, zoals ruwbouw, afwerking en installaties, niet in staat de rol van de burgerlijke bouwkunde over te nemen. Dit blijkt in elk geval uit een vermindering van het activiteitsvolume in de orderboekjes van de bouwbedrijven.

De bouw in België heeft sedert 1994 onafgebroken een structurele daling van de woningbouw gekend.

Toch is deze daling van het aantal woningen volgens de Confederatie Bouw niet het gevolg van een verzadiging van de markt. De behoefte blijft immers groot, vanwege een tekort van ongeveer 150.000 woningen. Dit tekort is een gevolg van de voortdurende stijging van het aantal gezinnen (met 22.500 per jaar) en het grote aantal woningen dat niet te renoveren is en dus moet worden afgebroken. Het zou hierbij om 6 tot 7 procent van het totale woningenbestand gaan, ofwel 220.000 woningen.

De Confederatie Bouw heeft met tevredenheid kennis genomen van het plan van minister van financiën Didier Reynders om het btw-tarief voor de eerste woning in een stadsgebied te verlagen. De EU moet daarvoor echter nog toestemming geven. Ook btw-percentage moet nog worden vastgesteld. De aannemers willen een verlaging van 21 naar 6 procent.

Stimuleren

Ook het feit dat de paars-groene federale regering milieuvriendelijke bouwwerken fiscaal wil stimuleren, waarvoor dit jaar circa 83 miljoen gulden op de begroting werd gereserveerd, is met tevredenheid door de aannemers ontvangen. Het drukken van het energieverbruik in gebouwen is behalve dat het werk oplevert een belangrijk actiegebied in de strijd tegen de broeikasgassen, zo meent de Confederatie Bouw.

Optimisme

Toch nuanceren de makers van de conjunctuurbarometer in hun conclusie over de groeivertraging hun oordeel: “Zoals voor de hele economie, mogen de tekenen van een groeivertraging ons echter niet doen vergeten, dat de activiteit op een goed peil blijft, zoals blijkt uit een zeker optimisme van de aannemers wanneer ze de werkgelegenheids- en prijsvooruitzichten bekijken.” 220.000 woningen niet meer renoveerbaar

Reageer op dit artikel