nieuws

Tekort zand voor beton remt bouw

bouwbreed Premium

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) voorspelt dat de bouwproductie op korte termijn stagneert als niet snel een oplossing wordt gevonden voor het dreigende tekort aan beton- en metselzand. Bovendien kan de schaarste prijsopdrijvend werken en zal de consument daarvan de rekening moeten betalen.

Dit zegt beleidsmedewerkster M.H. Dielhof vooruitlopend op een onderzoek van het AVBB naar de omvang van het probleem rond beton- en metselzand. “We gaan de komende tijd in overleg met de toeleveringsbranche in kaart brengen wanneer zich de problemen gaan voordoen en wat de omvang van de stagnatie zal zijn. Het besluit van Gelderland de Nimby-procedure niet door te zetten rond de winlocatie Watergoed bij Maasbommel heeft ook ons verontrust.”

Het AVBB is in overleg met onder andere de toeleverende bedrijven over een goede systematiek om geld te genereren voor onderzoek naar mogelijke alternatieve winplaatsen. In dat verband heeft de werkgeversorganisatie in de bouw al eens aangegeven dat de belasting op oppervlaktedelfstoffen – als die wordt ingevoerd – zou moeten worden gebruikt voor research. “De grondstoffen en dus de bouw worden er duurder door. Dat is te verkopen als een belangrijk deel van het bedrag wordt gebruikt om onderzoek te doen naar alternatieven die een einde moeten maken aan het tekort.”

Dielhof geeft toe dat het onderzoek wel de oplossing kan opleveren voor de middellange en lange termijn, maar niet voor de problemen die zich de komende vijf jaar al voordoen. “In feite zou je de tijd moeten hebben om op de oude wijze te kunnen doorgaan met de zandwinning tot alternatieven beschikbaar zijn. Wat dat betreft is het schrappen van Watergoed in Gelderland erg ongelukkig.”

Ingrijpen

Zowel het AVBB als het Nederlands Verbond Toelevering Bouw, de organisaties van betonproducenten (VOBN en BFBN) en de Nederlandse Vereniging van Zandwinners hebben de blik gericht op staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat. Zij is verantwoordelijk voor de afspraken met provincies over de winning van beton- en metselzand. De organisaties vinden dat de bewindsvrouw moet ingrijpen nu Gelderland Watergoed heeft geschrapt.

Een woordvoerder van De Vries zegt desgevraagd dat de staatssecretaris zich nog beraadt. Dat geldt ook voor de Tweede Kamer. PvdA-kamerlid Herrebrugh vindt de zandwinning eigenlijk een kwestie van de provincies. Maar hij denkt nog na over de vraag of de politiek moet ingrijpen en erop moet aandringen dat Watergoed wordt aangewezen als winlocatie voor beton- en metselzand.

Reageer op dit artikel