nieuws

Slopen

bouwbreed

Het ministerie van VROM heeft laten weten dat in het ANP-bericht ‘Pronk wil huizen bij rijkswegen slopen’ (Cobouw van gisteren) de minister zaken worden toegeschreven die hij niet heeft gezegd noch bedoeld. Minister Pronk heeft niet gezegd dat hij van plan is 4000 tot 4500 huizen vanwege luchtverontreiniging langs snelwegen te willen slopen.

De bewindsman heeft aangegeven dat de Europese Richtlijn, die via het Besluit luchtkwaliteit in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd, moet worden uitgevoerd. Daarbij heeft hij aangegeven dat het naar de letter uitvoeren problemen oplevert, vooral voor het onderwerp NO2-emissies van het verkeer. Dat komt doordat indertijd, toen de richtlijn werd vastgesteld, de kosten van uitvoering door de Europese Commissie naar de huidige inzichten veel te laag zijn geraamd. Het probleem van uitvoeren treft dan ook niet alleen Nederland maar veel lidstaten.

Reageer op dit artikel