nieuws

Rijkswaterstaat wil kunstwerk van 500 miljoen bouwen voor grotere spuicapaciteit Afsluitdijk

bouwbreed

Een open sluis of een speciale spuikoker in de Afsluitdijk moet er in de komende decennia voor zorgen dat het overtollige water in het IJsselmeer tijdig wordt afgevoerd. Rijkswaterstaat, directie IJsselmeergebied, in Lelystad besluit nog dit voorjaar op welke optie wordt ingezet.

Vanaf de start van de bouw in 2004 wordt de ongeveer 500 miljoen gulden kostende installatie in twee tot vier jaar in de Friese zijde van de Afsluitdijk gebouwd als het aan Rijkswaterstaat ligt.

Al een tijdlang is duidelijk dat de huidige spuicapaciteit van de sluizen in de Afsluitdijk in de toekomst niet afdoende is om het water in het IJsselmeer op peil te houden. De spuicapaciteit moet worden verdubbeld naar gemiddeld 11.000 kubieke meter per seconde. Een speciaal projectbureau van rijkswaterstaat onderzoekt daarom sinds een jaar hoe dit probleem kan worden opgelost. Rijkswaterstaat bekeek vijf opties:

-Vergroten van de spuicapaciteit via een open sluis, een zelfde soort constructie als de huidige spuisluizen in de dijk.

– Aanleggen van een venturiesluis, een koker met brede uiteinden en een smal binnengedeelte.

– Creëren van een hevel zodat bij laag water het IJsselmeerwater automatisch in de Waddenzee stroomt.

– Opwaarderen van de bestaande sluizen.

– Bouwen van een diepe koker waardoor het IJsselmeerwater onder de Afsluitdijk door in de Waddenzee wordt gemalen.

Beste

“Een open sluis of een diepe koker zijn de beste alternatieven”, zegt B. van Harmelen, projectleider Spui Afsluitdijk. “Gezien de verhouding kosten en rendement springen deze twee opties eruit. Het opwaarderen van de bestaande sluizen is een dure aangelegenheid, die bovendien niet het gewenste effect heeft. De uit 1932 daterende sluizen uit 1932 zijn erg zwaar uitgevoerd. De van gewapend beton gemaakte bodem is 1,20 meter dik. Wil je de capaciteit vergroten dan moet de bodem zakken. We denken dat de rest van de constructie dit niet aan kan. Bovendien is deze operatie kostenvretend en halen we maar een maximale capaciteitsvergroting van 40 procent.”

Kostenoverwegingen zijn ook de reden dat de hevel-optie en de venturiesluis het niet halen. Vandaar dat Rijkswaterstaat in de Startnotitie die binnenkort aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat wordt aangeboden, inzet op een installatie met een open sluis of diepe koker. Aan de Friese kant, stelt Van Harmelen. “Daar is het verloop het beste.”

Verder zijn er plannen voor het realiseren van brakwatergebieden langs de dijk om de overgang van zoet naar zout water geleidelijker te laten verlopen.

Na het indienen van de notitie wordt de MER (milieueffectrapportage) gemaakt. Ook kan er dan bezwaar tegen de plannen worden gemaakt. Overigens overlegt Rijkswaterstaat van het begin af aan regelmatig met de betrokken provincies, gemeenten en andere partijen. De op- en aanmerkingen worden ook al meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen.

Reageer op dit artikel