nieuws

PvdA wil betere afspraken over afscheid wethouders

bouwbreed

In de toekomst moeten betere afspraken worden gemaakt over afscheidsfeesten van wethouders. Dat zegt

T. van Nimwegen-Van Wieringen, fractievoorzitter van de PvdA in Den Haag, naar aanleiding van de commotie die is ontstaan rond het uitzwaaien van wethouder Noordanus.

Het feestje waarvoor het bouwbedrijfsleven ruim 100.000 gulden bijeenbracht, heeft inmiddels tot heftige reacties geleid. Met name de Tweede-Kamerfractie van de PvdA zegt moeite te hebben met het feit dat het bedrijfsleven het afscheidsfeest zo ruimhartig heeft gesponsord. Volgens de gemeente Den Haag is er echter niets onoirbaars gebeurd. “Bedrijven en organisaties vroegen aan de gemeente of het mogelijk was om de afscheidsreceptie te combineren met afzonderlijke afscheidsbijeenkomsten die anders buiten de gemeente om zouden worden georganiseerd”, licht Den Haag in een schriftelijke verklaring toe.

“Er zijn geen interne richtlijnen voor dit punt geraadpleegd omdat dat niet nodig was. Er is vanaf het begin namelijk een duidelijke scheiding aangebracht tussen de bijdrage van de gemeente en de bijdragen van de externe partijen.” De gemeente Den Haag trok voor het feest 75.000 gulden uit.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Van Nimwegen zal in de toekomst nog beter moeten worden vastgelegd wie wat betaalt. “Je moet de ruis die nu is ontstaan zoveel mogelijk zien te voorkomen. Ik vind het ook pijnlijk voor Noordanus zelf, die aan de hele organisatie part noch deel heeft gehad.”

De nieuwe voorzitter van de VROM-Raad weigert overigens op de kwestie te reageren.

Vervolg op pagina 3.

Op pagina 2: * Terzijde.

Reageer op dit artikel