nieuws

Projecten door stijgende prijzen vaker in ijskast

bouwbreed Premium

Een deel van de bouwprojecten in Nederland komt in de voorbereidingsfase knarsend tot stilstand. De bouwkosten zijn dermate sterk gestegen, dat investeerders hun plannen in de ijskast zetten. Alle bouwkostendeskundigen erkennen het probleem, maar zijn het niet eens over de aanpak.

De bouwkosten blijven schoksgewijs en onvoorspelbaar toenemen, waardoor de rendementen plotseling niet meer worden gehaald.

“Dan bouwen we maar even niet. We hebben al genoeg prijsstijgingen voor onze kiezen gehad. Het lijkt wel alsof jullie niet kunnen begroten”, krijgen bouwkostenadviseurs in toenemende mate te horen. Hun opdrachtgevers besluiten steeds vaker hun projecten te stoppen of helemaal opnieuw te ontwikkelen.

De kosten van installaties zijn vorig jaar met tien tot vijftien procent gestegen. De prijzen van bouwmaterialen gingen vijf procent omhoog. Alle leveranciers en fabrikanten waarschuwen voor nog meer prijsstijgingen. Vooral de waardedaling van de ‘Europese dollar’ en de hoge olieprijzen spelen producenten en handel parten. Waarbij komt dat de vakbonden een loonsverhoging vragen van gemiddeld zes procent.

Volgens de bouwkostendeskundigen lopen de indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) achter op de werkelijkheid. De prijzen lopen sneller op dan de indices. Dat gebeurt met schokken. De deskundigen adviseren daarom snel te bouwen, niet alleen vanwege het beperken van de rente, maar ook om prijsstijgingen voor te zijn.

Alarmsignaal

De prijzen van bakstenen en betonproducten zijn drastisch omhoog gegaan. Stijgingen van tien tot twaalf procent zijn geen uitzondering. Ondertussen groeien ook de looneisen, onder druk van de hogere consumentenprijzen, door de verhoging van de btw, de invoering van de euro en de lage koers van de ‘Europese dollar’ ten opzichte van andere valuta dan de Amerikaanse dollar.

De leden van de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) in Leidschendam zien het probleem, maar zijn het niet eens over de aanpak. “We hebben geen gezamenlijke mening. We zien de stijging wel als een alarmsignaal. De calculerende en begrotende leden blijven laconiek uitgaan van de prijzen van nu, maar de adviseurs voor bouwinvesteringen stellen hun prognoses bij. We merken dat sommige projecten vooruit worden geschoven”, aldus een woordvoerder.

Op pagina 9: Kostenadviseur De Groot: Wij zijn geen profeten.

Reageer op dit artikel