nieuws

Privé-docent voor jongeren bij BouwFlex

bouwbreed

Vijftig jongeren koppelen aan evenzoveel ervaren vakmensen en hen zo laten kennismaken met de bouw. Met dat initiatief hoopt uitzend- en detacheringsbureau BouwFlex nieuwe bouwvakkers aan te trekken.

BouwFlex wil hiermee de nijpende personeelsproblemen waarmee veel aannemers te maken hebben, verlichten. “Wij bieden jonge mensen die geen zin hebben een opleiding te volgen de mogelijkheid kennis te maken met de bouw onder leiding van een leermeester”, aldus S. de Smeth, operationeel manager van BouwFlex. “Ze worden betaald volgens de uitzend-cao. Als het werk hen aanspreekt en ze willen alsnog een opleiding volgen dan kan dat. Mits uit het werk blijkt dat iemand voldoende talent heeft.”

Het systeem dat BouwFlex introduceert, lijkt enigszins op de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Leerlingen die via de BBL worden opgeleid, werken vier dagen per week in de praktijk bij een erkend leerbedrijf onder leiding van een leermeester. Eén dag per week volgen ze theorie-onderwijs bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Nadat ze met succes examen hebben gedaan, ontvangen ze een erkend diploma.

Afvallers

Deze weg kunnen zij ook afleggen via het uitzendbureau, want BouwFlex is erkend als leerbedrijf. Jongeren die via de nieuwe werkwijze van BouwFlex instromen in de bouw, krijgen echter geen theorie-onderwijs, leggen geen examens af en ontvangen natuurlijk ook geen diploma. “Veel jonge mensen hebben geen zin om nog naar school te gaan. Daarom zie je dat bij de erkende opleidingen zo ontzettend veel afvallers zijn. Wij hopen met dit initiatief jongeren aan te trekken en voor de bouw te behouden. In feite brengen wij het oude gildesysteem weer terug. In de middeleeuwen ging je in de leer bij een vakman. Je begon met iets heel eenvoudigs, zoals verf roeren. Steeds leerde je er iets bij en uiteindelijk beheerste je het vak. Dat is precies wat ons voor ogen staat. En als iemand zegt dat hij toch liever de Beroeps Begeleidende Leerweg wil volgen, bieden wij hem daarvoor alle gelegenheid.”

Niet juichend

Directeur W. Turpijn van Bouwradius, het bedrijf dat onder meer verantwoordelijk is voor de opleiding van jonge bouwvakkers, is niet juichend over het initiatief. “BouwFlex doet het voorkomen alsof de bouw er niet in slaagt jaarlijks voldoende jongeren aan te trekken. En dat is beslist niet waar. Jaarlijks beginnen iets minder dan vierduizend jonge mensen aan een opleiding binnen onze bedrijfstak en dat is bepaald niet slecht.” Daarnaast, zo meent Turpijn, doet het systeem van BouwFlex geen recht aan het gildestelstel. De gilden kenden strenge examens en daaraan ontbreekt het in de BouwFlex-methode.

“Misschien is de werkwijze van BouwFlex wel een manier om jongeren die beslist niet meer naar school willen aan te trekken. Er zijn plannen om zulke jongens en meisjes helemaal in de praktijk op te leiden, zonder dat ze een dag per week naar een ROC moeten. Na verloop van tijd doen ze dan officieel examen. Pas als ze daarvoor zijn geslaagd, kun je spreken van gekwalificeerd personeel.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels