nieuws

‘Plaats landschapsarchitect naast de rijksbouwmeester’

bouwbreed Premium

De VROM-Raad adviseert een rijkslandschapsarchitect te benoemen met een opdracht, zoals de rijksbouwmeester heeft voor de gebouwde omgeving. De rijkslandschapsarchitect moet waken voor de kwaliteit van het ontwerp bij de inrichting van de cultuurlandschappen en de inpassing van grote projecten in Nederland.

De raad schrijft dit in een advies over de Architectuurnota ‘Ontwerpen aan Nederland’, die op 19 februari in de Tweede Kamer wordt behandeld. De VROM-Raad oordeelt positief over het concrete projectenbeleid in de nota en de aandacht voor het ontwerp.

Naar aanleiding van de grote infrastructuurprojecten vraagt de VROM-Raad aandacht voor het goed ontwerpen van de besluitvormingsprocedures, opdat de kwaliteitszorg is gewaarborgd. Daarbij moet worden geleerd van de ervaringen met de HSL-Zuid en de HSL-Oost.

De raad adviseert de rijkslandschapsarchitect korte ontwerpeffectrapportages te laten opstellen, die voor het parlement in beeld brengen wat de ruimtelijke gevolgen zullen zijn van besluiten die overwogen worden.

De raad is voorstander van het bevorderen van individueel opdrachtgeverschap (project ‘Een eigen huis’) maar wijst tevens op de problemen die daaraan kleven. De relatie van de woning met de openbare leefomgeving mag daarbij niet uit het oog worden verloren.

Reageer op dit artikel