nieuws

Oprichter Chipshol wint tuchtzaak tegen KPMG

bouwbreed

Oprichter J. Poot van vastgoedbedrijf Chipshol, dat zich bezighoudt met een ontwikkelingsproject rond Schiphol, heeft voor een deel zijn gelijk gehaald bij de Raad van Tucht voor registeraccountants. Deze oordeelde op twee van de vijf punten de klachten van Poot tegen forensic accountant R. Crouwel van KPMG gegrond.

Crouwel, ook bekend van de zaak Peper waar eveneens een tuchtzaak over loopt, had op verzoek van tegenstanders van Poot een rapport opgesteld dat “een onvolledige en bovendien suggestieve weergave van feiten” bevatte. Voorts had de accountant zich tegenover Poot “als onafhankelijk en onpartijdig gepresenteerd” terwijl hij de belangen van zijn opdrachtgever diende, oordeelt de Raad.

Poot had zijn klachten ingediend omdat de accountant zou hebben gehandeld in strijd met de gedrags- en beroepsregels voor de registeraccountants. De zaak rond gebiedsontwikkelaar Poot speelt al jaren. Chipshol Forward, een creatie van Poot, hield zich bezig met de ontwikkelingen rond Schiphol, waar Poot als oud-hoofdplanoloog van Zuid-Holland een visionaire toekomst zag.

Met rechtsopvolger Forward Business Parc lag hij vervolgens in de clinch over grondposities rond Schiphol, waar de KPMG-accountant uiteindelijk onderzoek naar heeft gedaan. Pas vorig jaar november zetten Poot en zijn tegenstanders een punt achter de affaire.

‘Baanbrekend’

Pieter Lakeman, voorzitter van de Stichting onderzoek bedrijfsinformatie (Sobi), bestempelde de uitspraken van de Raad dinsdag als baanbrekend. “Hiermee is duidelijk paal en perk gesteld aan een groeiende maatschappelijke misstand, waarbij machthebbers in het bedrijfsleven accountants van de grote kantoren inhuren om tegen ruime betalingen anderen onder druk te zetten.” De Sobi-voorman was adviseur van Poot in de procedure bij de Raad van Tucht.

Daarentegen wees de Raad de klachten tegen B. van der Veer, bestuursvoorzitter van KPMG van de hand. Van enig verwijtbaar handelen van zijn kant was volgens de Raad geen sprake.

Het is niet voor het eerst dat Poot in de clinch ligt met een gerenommeerd accountantskantoor. Eerder al daagde hij Coopers & Lybrand voor de tuchtraad en vervolgens voor de rechter met een schadeclaim van 652 miljoen gulden. De accountants weigerden de jaarrekening 1993 van een goedkeurende verklaring te voorzien. Curieus genoeg berispte de tuchtraad van de Nivra een accountant in deze zaak en kreeg ook een toenmalige Coopers-topman een berisping van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De rechter echter wees de vordering af.

Volgens Poot was Coopers er verantwoordelijk voor dat aandeelhouders van Chipshol vader Jan en zoon Peter Poot aan de kant hebben gezet. Dat leidde toen weer tot ruzie over de bouwgrond rond Schiphol met Forward. Nadat Poot die zaak in hoger beroep had gewonnen, kwam het verrassend snel tot een boedelscheiding, waarbij de familie Poot en Forward los van elkaar kantoren zijn gaan bouwen.

Reageer op dit artikel