nieuws

Onteigening grond sneller en simpeler

bouwbreed Premium

Onteigening van grond wordt over enkele jaren een stuk eenvoudiger. Minister Korthals van Justitie wil een einde maken aan de ellenlange procedures. Hij dient in september 2002 een wetsvoorstel in dat de procedures eenvoudiger, inzichtelijker en vooral sneller maakt.

Hij zei dat gisteren in de Tweede Kamer. De huidige Onteigeningswet dateert uit 1851 en is door allerlei aanpassingen en uitbreidingen inmiddels verworden tot een lappendeken aan procedures. Vooral de uitvoering van grote infrastructurele werken, bijvoorbeeld de uitbreiding van Schiphol en de aanleg van de Betuwelijn, ondervinden grote hinder van ‘dat oude baasje’, aldus Korthals.

Het kabinet vindt dat onteigening bij voorkeur na overleg tussen de beide partijen tot stand moet komen. Lukt dat niet, dan komt de bestuursrechter er aan te pas. Die kan ook bepalen of de financiële schadeloosstelling voldoende is.

Het voornemen om de bestuursrechter in te schakelen als het gaat om de schadeloosstelling ontmoet weerstand in de Tweede Kamer. Nu worden conflicten tussen particulieren en de overheid over onteigening nog door de civiele rechter behandeld. Daar horen ze ook thuis, vinden vrijwel alle fracties.

Onzinnig

Tweede-Kamerlid en onteigeningsadvocaat Van Wijmen (CDA) noemt het zelfs onzinnig de bestuursrechter op te zadelen met de strijd tussen twee partijen over de hoogte van de vergoeding. “Bovendien komt slechts 5 procent deze gevallen voor de rechter”, voegde hij eraan toe.

Korthals is bereid de komende maanden hierover nader te overleggen met de betrokken instanties, beloofde hij de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel