nieuws

Onderlinge concurrentie neemt toe

bouwbreed

Meer dan de helft van de bedrijven in de bouw meent dat dit jaar de concurrentiedruk zal toenemen. Eenvijfde deel van de bedrijven denkt zelfs dat de concurrentie sterk zal toenemen, terwijl eenderde een lichte toename van de concurrentie verwacht.

Afbouwers zien de concurrentie het sterkst stijgen, zo blijkt uit een onderzoek van het Rotterdamse USP Marketing Consultancy, het onderzoeks- en adviesbureau voor de bouw- en woonwereld. Een kwart van de afbouwers verwacht dit jaar sterke concurrentie van collega’s; zo’n 34 procent verwacht dat de concurrentie licht toeneemt. Een bijna even groot percentage meent overigens dat de concurrentie licht daalt. Aannemers in de b&u-sector zijn het minst bang voor toenemende concurrentie: slechts zo’n 15 procent denkt dat de concurrentie sterk toeneemt. Een kwart van deze ondervraagde bedrijven ziet een lichte toename.

Barometer

USP inventariseerde begin januari bij driehonderd bouwbedrijven hoe de verwachtingen zijn voor dit jaar. In de USP Bouw Barometer zijn de gegevens van architecten, hoofdaannemers b&u en afbouwbedrijven zoals schildersbedrijven, stukadoors, tegelzetters en installatiebedrijven, verwerkt.

Ten aanzien van het aanbod van vakpersoneel zijn de ondervraagde bedrijven negatiever gestemd dan over de concurrentiedruk. Zo’n 70 procent denkt in 2001 meer moeite te hebben vaklieden aan te trekken dan vorig jaar. Ruim 44 procent verwacht dat het aanbod van vakpersoneel in 2001 zal afnemen, terwijl bijna 27 procent zelfs uitgaat van een sterke afname. Deze onderzoeksgegevens komen overeen met gegevens die het Economisch Instituut voor de Bouw enkele dagen geleden openbaar maakte. Dat onderzoeksinstituut concludeerde dat de voortgang van onderhanden werk in toenemende mate stagneert door een tekort aan personeel. Dit geldt vooral voor de gww-sector, waarbinnen de wegensector een uitschieter is.

USP concludeert dat de bouwproductie in 2001 licht zal stijgen, maar dat de financiële positie van bedrijven in de branche overwegend gelijk zal blijven.

Reageer op dit artikel