nieuws

Nieuw HelioTerra duikt in bodemwarmtewisselaars

bouwbreed Premium

“We verwachten de komende jaren een flinke groei in de markt van warmtepompen”, zegt een optimistische directeur E. Panneman van het pas opgerichte HelioTerra BV. De per 1 februari gestarte nieuwe Drentse onderneming gaat zich speciaal toeleggen op het in de grond drukken van verticale bodemwarmtewisselaars.

Panneman baseert zijn verwachting op verschillende convenanten die de overheid, Novem en het bedrijfsleven hebben gesloten over de plaatsing van warmtepompen.

Volgens de directeur zijn er in 1999 afspraken gemaakt voor de installatie van 17.000 warmtepompen tot 2004.

“Daarnaast is er nog een recenter convenant, dat uitgaat van 615.000 warmtepompen in 2020”, vervolgt de juiste gestarte ondernemer, die eraan toevoegt dat van er van de 17.000 in het eerste convenant nog maar een 2500 zijn geplaatst. De convenanten zijn gesloten met het bedrijfsleven om aan de afspraken van de milieuconferentie in Kyoto te kunnen voldoen.

“Er is dus veel werk aan de winkel de komende jaren, als de overheid zich aan de afspraken houdt”, weet de Drentse zakenman.

HelioTerra gaat in eerste instantie met drie wagens de VBWW’s de grond indrukken. De order voor deze Ginaf vrachtwagens is geplaatst bij machinefabriek A.P. van den Berg in Heerenveen. “De eerste auto wordt in mei in gebruik genomen, de tweede in de tweede helft van dit jaar en de derde volgend jaar”, aldus Panneman. Vergeleken met de standaardbuizen die het Heerenveense bedrijf tot nu toe op de markt bracht, hebben de indrukbuizen voor de VBWW’s een grotere diameter.

“Dat is een gevolg van de wensen uit de markt”, legt de ondernemer uit. “Die vraagt namelijk een doorsnee van de VBWW van twee keer 20 millimeter en niet van 16. Met de dikkere buis heb je namelijk een hogere opbrengst.

Daarnaast hebben de drie nieuwe trucks een groter indrukvermogen, tot 300 kN. Met deze specifieke wagens denkt de ondernemer een grotere markt te kunnen creëren voor de VBWW-techniek.

“We gaan ons dus niet op de sondeermarkt begeven, maar willen ons helemaal toeleggen op het indrukken van de VBWW’s. Nu we daar speciale apparatuur voor op de markt brengen, zal deze techniek in de komende jaren een enorme vlucht maken vanwege de gesloten convenanten”, verwacht Panneman, onder andere omdat de indruktechniek veel goedkoper is dan boren.

Klimaatafspraken stimuleren afzet warmtepompen

Reageer op dit artikel