nieuws

Niet stapelen maar bouwen

bouwbreed

Dat uitzendbureaus zoals BouwFlex zich zonodig ook op de instroom en opleiding van jongeren wilden richten en zich als leerbedrijf lieten erkennen, was al een beetje vreemd. De bouw heeft zeker de afgelopen twintig jaar laten zien deze activiteiten door middel van een netwerk van regionale opleidingsbedrijven (samenwerkingsverbanden) uitstekend onder controle te hebben.

Als we het hebben over opleidingsbedrijven dan bedoelen we dat de aldaar in dienst zijnde jeugdigen worden opgeleid: de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van niveau I t/m IV, in het kader van de wet educatie van beroepsonderwijs (WEB). Primair wordt dus gekozen voor kwaliteit want een goed opgeleide medewerker heeft niet alleen de beste kans op een baan, hij heeft ook de beste kans deze te behouden.

Tientallen miljoenen guldens zijn door de regionale opleidingsbedrijven geïnvesteerd in verbetering van de opleiding en de positie van de jeugdige instromer. Moderne, goed geoutilleerde instructieruimten, zorg voor goede arbeidsomstandigheden en natuurlijk arbeidsvoorwaarden conform een voortreffelijke bouw-cao. Van uitzendbureaus met een erkenning als leerbedrijf mag hetzelfde worden verwacht.

Over deze infrastructuur beschikken zij echter niet en nu blijkt dat ondanks scooters en andere lokmiddelen het moeilijk, zo niet onmogelijk, is instromers te binden die verder kunnen en willen leren (die kiezen namelijk voor zekerheid en gaan naar de regionale opleidingsbedrijven !), wordt als ‘erkend leerbedrijf’ gekozen voor een eigen (opleidings)methode om aan mensen te komen. Geen kwaliteit maar kwantiteit onder het dramatische mom ‘….de nijpende personeelsproblemen waarmee veel aannemers te maken hebben te verlichten….’

Operationeel manager S.de Smeth van BouwFlex is geen onbekende in het land van de regionale opleidingsbedrijven. Uit die periode hebben wij goede herinneringen aan hem. Maar waar hij nu mee bezig is, bewijst hij de bedrijfstak geen goede dienst. Natuurlijk is er een personeelsprobleem in de bouw, maar we moeten het niet overdrijven en zeker niet iedereen ten koste van alles de bedrijfstak inloodsen.

We willen toch geen tweede project BouwVakWerk dat in de tachtiger jaren door de bedrijfstak werd opgezet om te komen tot een realistische registratie van ingeschreven werkzoekenden in de bouw en het opzetten van scholingsprogramma’s. Van de circa 100.000 ingeschreven werkzoekenden bleken uiteindelijk zo’n 15.000 tot de bedrijfstak bouw te behoren (al dan niet na scholing).

Als we onze normen steeds verder verlagen om in ieder geval te voldoen aan de kwantitatieve vraag naar personeel dan begrijpt ieder weldenkend mens dat we bezig zijn dezelfde vijver te kweken als bijna twintig jaar geleden. Of zijn er weldenkende mensen die van mening zijn dat de periode van hoogconjunctuur die wij momenteel beleven zonder einde is?

Laten we met z’n allen vooral verstandig zijn en blijven. Blokkendozen zowel in de woningbouw als in – de kantoren en andere bouw – willen we (terecht) niet. Stapelen doen we al lang niet meer: we bouwen. Daar hebben we vakbekwame mensen voor nodig. Aan erkende leerbedrijven de taak daarvoor te zorgen.

Reageer op dit artikel