nieuws

Nederlands klimaat goed voor mkb

bouwbreed

In vergelijking met de aangrenzende EU-gebieden Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen kent Nederland een goed ondernemingsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf. Het komt in een onderzoek van de ING Bank op een rapportcijfer van 6,2. Vlaanderen scoort 5,9, de Duitse deelstaat komt niet verder dan 5,4.

Er is wel een maar. Wil Nederland fiscaal concurrerend blijven, dan ontkomt de overheid niet aan een verdere lastenverlichting voor de bedrijven, luidt een van de conclusies van het rapport. In vergelijking met Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen kent het nu nog een ruimhartig subsidie- en een modern fiscaal beleid. Echter, de Europese eenwording leidt er toe dat andere landen via forse lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven bezig zijn met een inhaalslag.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de Miljoenennota MKB 2001 van het Economisch Bureau van de ING Bank. Bij het onderzoek is gekeken naar het innovatie-, arbeidsmarkt- en investeringsklimaat.

Reageer op dit artikel