nieuws

Mobiele puinbrekers willen andere regels

bouwbreed

De Branchevereniging Mobiele Recycling (BMR) probeert via de Raad van State gedaan te krijgen dat het granulaat uit mobiele puinbrekers ook buiten de slooplocaties mag worden toegepast. De raad doet binnenkort uitspraak in een zaak die het mobiele-breekbedrijf Vink uit Barneveld hierover heeft aangespannen tegen de provincie Overijssel. Die stelt in de provinciale milieuverordening dat het granulaat alleen ter plaatse mag worden toegepast. “Regelgeving moet doelmatig zijn. Dit dient geen enkel doel”, vindt directielid Put van de BMR.

Ook hikt de branchevereniging aan tegen de lange periode die de provincie nodig heeft om op een kennisgeving van een breekproject te reageren. “Wij willen mobiele puinbrekers net zo kunnen inzetten als bijvoorbeeld een graafmachine, dus binnen een planning van enkele dagen en niet van weken”, vindt Put. Recente uitspraken van de Raad van State hebben de branchevereniging gesterkt in haar overtuiging dat de termijn kan worden ingekort. Afgelopen maand sprak de Raad zich in een voorlopige voorziening uit voor de termijn van een week.

De trage afhandeling van de kennisgeving speelt de branche parten. “Onze klanten moeten te lang wachten. We lopen het gevaar dat ze uit nood met een stationaire breker in zee gaan.” Volgens de BMR hebben de stationaire brekers, verenigd in de Branchevereniging Recycling Bouw- en Sloopafval (BRBS), een sterke lobby bij de provincie Overijssel. De provincie besloot weliswaar enkele jaren geleden het puinbreken op locatie toe te staan, maar de praktijk blijft weerbarstig. Overijssel wil het milieubelastende transport van sloopafval tegengaan.

De BMR wil echter de ruimte om het granulaat ook elders toe te passen. “Al kijken we natuurlijk eerst naar toepassing ter plaatse”, merkt Put op. De vereniging ziet het vermalen sloopafval als grondstof voor nieuwe bouwprojecten, die onder het Bouwstoffenbesluit valt. “De vraag naar menggranulaat neemt sterk toe en dit marktmechanisme wordt tegengewerkt door het vereiste van toepassing ter plaatse.”

Tot enkele jaren geleden had de provincie alleen maar te maken met stationaire puinbrekers, waarbij de provincie via het bestemmingsplan kon toezien op de naleving van de normen voor onder meer geluidshinder en stof. De puinbreekmarkt werd in feite centraal geleid, want de provincie kon de vestiging van puinbrekers sturen en overcapaciteit tegengaan. De BMR stelt dat dit beleid protectionisme in de hand werkte. “De provincie probeert met alle middelen het mobiele breken te belemmeren”, aldus Put. Daarbij worden onder meer normen voor geluids- en stofoverlast in stelling gebracht.

Maar mobiele brekers zijn niet tegen te houden, constateert de BMR. “Ze hebben eenvoudigweg te veel voordelen”, aldus de directeur. “Wij produceren een kwalitatief hoogwaardig eindproduct met onder meer een lager pak-gehalte”, stelt Put. “Verder is er minder transport van sloopafval.” Aan de geluids- en stofoverlast voor omwonenden van de locaties wordt hard gewerkt, bezweert de BMR.

Commotie

Volgens de provincie is het verwijt van tegenwerking uit de lucht gegrepen. “Ook de BMR loopt hier de deur plat”, merkt milieujurist Van Grieken van de provincie Overijssel op. “Wellicht is deze commotie vooral bedoeld om zo veel mogelijk invloed uit te oefenen op het ministerie van VROM. Die werkt immers aan een algemene maatregel van bestuur waarin naar verwachting de regelgeving verder wordt geliberaliseerd.”

Voordelen

De provincie stelt zich volgens Van Grieken positief op ten aanzien van mobiele brekers. “Uit milieuoogpunt heeft granulaat grote voordelen, en het is een goedkope grondstof.” Maar Overijssel wil volgens hem het slepen met afval voorkomen. “Verder houd ik vol dat we wel over geluids- en stofoverlast mogen beslissen. Wij hebben de taak de milieubelangen af te wegen. En voor een goede beoordeling van de breekactiviteiten hebben we meer tijd nodig dan een week.”

De Raad van State moet in een bodemprocedure uitmaken welke bevoegdheden de provincie heeft ten aanzien van mobiele breekinstallaties.

‘Net zo inzetten als bijvoorbeeld graafmachines’

Reageer op dit artikel