nieuws

Limburgse cafébazen voorbereid op controle

bouwbreed

Elk jaar worden de meeste cafés in Limburg in de weken voor carnaval gecontroleerd op brandveiligheid. Dit jaar nog intensiever. De Limburgse gemeenten vertrouwen op de preventieve werking hiervan. En op de effecten van mailings en voorlichtingscampagnes.

Het mailen van alle horecagelegenheden en het organiseren van informatiebijeenkomsten is nieuw. Maastricht, Roermond, Venlo, Geleen-Sittard-Born hebben brieven en folders naar de horecaondernemers in hun stad gestuurd, waarin de belangrijkste brandveiligheidseisen zijn beschreven.

Maastricht heeft bovendien een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Niet alleen voor de horeca, maar ook voor de beheerders van andere ruimten waar jaarlijks carnaval wordt gevierd, zoals sportkantines, aula’s en scholen.

In de brief die de gemeente Geleen Sittard Born naar de horeca heeft gestuurd, werd tevens de mogelijkheid aangeboden om advies in te winnen bij gemeentelijke brandveiligheidsdeskundigen. Van dat aanbod is door 50 van de 350 aangeschreven horecabedrijven gebruik gemaakt.

Gewoonte

De meeste grotere Limburgse gemeenten hebben er een gewoonte van gemaakt om jaarlijks in de weken voor carnaval alle horecagelegenheden op brandveiligheid te controleren.

Alleen de woordvoerder van de per 1 januari 2001 samengevoegde gemeente Geleen-Sittard-Born zegt geen speciale controleacties te houden. In deze plaatsen is in september vorig jaar al begonnen met de uitvoering van controles voor de gebruiksvergunning brandveiligheid.

In Maastricht zijn maandag zes teams op pad gegaan. In drie dagen tijd bezoeken zij alle 310 cafés in de Limburgse hoofdstad. Om misverstanden en tegenstrijdigheden te voorkomen, zijn alle relevante gemeentelijke diensten bij de inspecties betrokken: iemand van de brandweer, van milieu, en van bouwen en wonen.

In Kerkrade zijn alle 150 horecagelegenheden in januari door de brandweer bezocht, waarbij speciaal op de versiering is gelet. Twee weken geleden is een extra controleronde ingelast.

In Heerlen, Roermond en Venlo heeft het merendeel van de horeca al bezoek gehad van gemeentelijke inspecteurs.

Gebreken

Geen van de Limburgse steden maakt melding van grove nalatigheden bij de toepassing van de veiligheidsvoorschriften door de bedrijven. Een enkele geblokkeerde nooduitgang, slecht zichtbare noodverlichting, deuren die naar binnen open draaien, brandbare versiering en wandbekleding, een niet tijdig gecontroleerde blusser zijn de meest voorkomende gebreken.

Volgens woordvoerder Bosters van de gemeente Geleen-Sittard-Born is er bij de horecaondernemers een grote bereidheid om de geconstateerde mankementen aan te passen.

Reageer op dit artikel