nieuws

Lelystad bouwt met label Wereld Natuur Fonds

bouwbreed

Rust, ruimte en water. Met dat predikaat én het label van duurzaamheid van het Wereld Natuur Fonds (WNF) gaat nog deze maand in Lelystad de bouw van het nieuwe stadsdeel De Landerijen van start.

De uitleglocatie komt aan de oostkant van de stad. De circa 1800 woningen worden deels projectmatig, deels op particuliere bouwkavels gerealiseerd.

De huizen voldoen aan de duurzaamheidseisen van het WNF, een stevig pakket voorwaarden. Zo stelt het WNF dat, behalve aan een lage energieprestatiecoëfficiënt (epc) van 0,75, ook moet worden voldaan aan toepassing van zonneboilers of een andere vorm van ‘groene-energieopwekking’, moet het nationale Dubo-pakket worden toegepast en dient het hout te komen uit bossen waarvan de beheerders een herplantplicht hebben.

De te realiseren epc ligt 25 procent onder de norm. Toetsing en uitvoering van het ontwerp moest door een onafhankelijk adviesbureau worden gedaan.

Voorbeeldfunctie

Met het Lelystadse project wordt voor het eerst op grote schaal in Nederland volgens het concept van het WNF gebouwd. De polderstad bekleedt daarmee een voorbeeldfunctie. Het stadsbestuur wijst op het moderne windmolenpark dat, om aan de vraag van groene stroom in De Landerijen te kunnen voldoen, met nog eens negen turbines wordt uitgebreid.

Ook beschikt Lelystad over een biomassacentrale. Deze centrale maakt het bijvoorbeeld mogelijk op korte afstand warm water te produceren. Dit wordt vervolgens voor stadsverwarming gebruikt.

De energieprestatie op locatie (epl) behaalt in Lelystad dan ook – op een schaal van tien – met gemak het cijfer 8,6.

Groene stroom

Het gemeentebestuur wil met de plannen vooral laten zien dat ook op lokaal niveau het concept toepasbaar is voor grootschalige en seriematige energiezuinige woningbouw. Inmiddels zijn van de duurzame nieuwbouwwoningen een kleine vijfhonderd projectwoningen op de markt gebracht. Van de particuliere bouwkavels zijn de eerste 150 verkocht.

Bewoners van De Landerijen krijgen voor een periode van dertig jaar groene stroom geleverd voor de prijs van de voordeliger ‘grijze’ brandstof. Gebruikers worden daarbij over diezelfde periode van toekomstige energiebelasting vrijgesteld.

Innovaties

Het gemeentebestuur van Lelystad vindt dat op het gebied van dit soort subsidiëring door de overheid ook wel iets meer gedaan zou kunnen worden. Dit zou aan de basis tot meer innovatieve ontwikkelingen op milieugebied moeten leiden, gecombineerd met een beduidend betere publieksinformatie op dit gebied.

Reageer op dit artikel