nieuws

Kwart verbouwingen straks vergunningvrij

bouwbreed Premium

De vergunningsplicht voor een kwart van alle verbouwingen aan woningen vervalt. De aannemer kan vanaf volgend jaar direct aan de slag om een zonnepaneel, dakkapel, uitbouw of schuur aan de achterkant van een huis te plaatsen. De Federatie Welstand kan leven met de huidige wetsvoorstellen, maar voorspelt een spectaculaire toename van het aantal burenruzies.

Vorige week was al duidelijk dat staatssecretaris Remkes van VROM de kritiek van gemeenten en welstand zou verwerken in de Woningwet. In plaats van bijna alle kleine verbouwingen vergunningvrij te maken, heeft de bewindsman gekozen voor onderscheid tussen de voor- en achterkant van huizen en bedrijven. De voorkant van een pand blijft grotendeels vergunningsplichtig, aan de achterkant mag heel veel zonder bemoeienis van welstand of gemeente.

Remkes heeft inmiddels de conceptversie van de algemene maatregel van bestuur (AMVB) naar de Tweede Kamer gestuurd om duidelijk te maken waarvoor straks wel en waarvoor geen bouwvergunning nodig is. Het parlement buigt zich binnenkort over de Woningwet en zal in een later stadium oordelen over de bijbehorende AMVB.

Hierin staat precies beschreven welke afstanden en maten voor verschillende verbouwingen worden gehanteerd. Bijvoorbeeld mogen aan- en uitbouwen tot 2,5 meter diep zonder vergunning worden geplaatst. Datzelfde geldt voor bijgebouwen en overkappingen tot dertig vierkante meter.

Halve tuin

Om buren niet te veel te belasten, moeten verbouwingen op anderhalve meter van de erfgrens blijven, om zonder vergunning aan de slag te gaan. Remkes vertrouwt voor het overige op gezond verstand van mensen en fatsoenlijk overleg.

En juist bij dat laatste zet directeur B. Vervürden van de Federatie Welstand grote vraagtekens. Hij voorspelt veel meer burenruzies. “Een houten schutting kan bij wijze van spreken al tot moord en doodslag leiden. Het is nog maar de vraag hoe dat uitpakt bij complete dakkapellen en uitbouwen die de halve tuin in beslag nemen”, waarschuwt Vervürden. “Vanuit onze verantwoording om de schoonheid van stad en land te bewaken, kunnen we leven met de huidige voorstellen. Maar op microniveau kunnen, zeker aan de achterkant van huizen, toch de meest vreselijke dingen gebeuren. De rechter zal daar aan te pas moeten komen.”

Zowel welstand als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal deze week nog brieven naar de Tweede Kamer sturen om te verklaren dat ze instemmen met de aangepaste voorstellen van de staatssecretaris. Ze hebben hun aanvankelijke bezwaren laten varen en meegewerkt aan uitwerking van de huidige plannen. De federatie pleit daarin nog wel voor een goede evaluatie na een paar jaar om te meten of de burger wel echt profijt heeft van de nieuwe regeling.

De nieuwe regels besparen de burger in ieder geval veel geld aan leges en bouwtekeningen. Het ministerie van VROM schat dat de burger jaarlijks 100 miljoen gulden aan bouwleges in z’n zak houdt. Want voor 50.000 verbouwingen is een vergunning niet meer nodig. Ook is het zeer waarschijnlijk dat de tarieven voor de ‘lichte procedure’ omlaag gaan.

200.000 verbouwingen per jaar

vergunning huidige situatie nieuwe situatie

plicht bouwvergunning 150.000 75.000

meldingsplichtig 50.000 vervalt

snelle procedure – 75.000

helemaal vergunningvrij – 50.000

Bron: Ministerie van VROM

Reageer op dit artikel