nieuws

Kleine ondernemer in Nederland af dan bij de buren

bouwbreed Premium

In vergelijking met de aangrenzende EU-gebieden Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen kent Nederland een goed ondernemingsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf. Het dagelijkse fileleed buiten beschouwing gelaten, komt ons land uit een onderzoek van de ING Bank op een rapportcijfer van 6,2. Vlaanderen scoort 5,9, de Duitse deelstaat komt niet verder dan 5,4.

Er is echter wel een maar. Wil Nederland fiscaal concurrerend blijven, dan ontkomt de overheid niet aan een verdere lastenverlichting voor de bedrijven, zo luidt een van de conclusies van het rapport.

In vergelijking met Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen kent ons land nu nog een ruimhartig subsidie- en een modern fiscaal beleid. Echter, de Europese eenwording leidt er toe dat andere landen via forse lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven bezig zijn met een inhaalslag.

Het Nederlandse MKB is over het overheidsbeleid en -optreden overigens minder goed te spreken dan het grootbedrijf, ondanks het feit dat het MKB in het overheidsbeleid steeds beter wordt bedeeld.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de Miljoenennota MKB 2001 van het Economisch Bureau van de ING Bank. De nota werd dinsdag gepresenteerd op de MKB-Beleidsdag van de bank, het onderzoeksbureau EIM en het ministerie van Economische Zaken. Bij het onderzoek is gekeken naar het innovatie-, arbeidsmarkt- en investeringsklimaat.

Reageer op dit artikel