nieuws

Klant is koning in Almere Buiten

bouwbreed

Almere is een stad in beweging en architectuur speelt er een belangrijke rol. In ‘de vijfde stad van Nederland’ is een keur aan bouwvormen te vinden en nog steeds komen er nieuwe architectonische hoogstandjes bij. Almere-Buiten is daar een goed voorbeeld van. Zo werd onlangs het project Gewild Wonen gestart, waarbij een huizenkoper zijn verlanglijstje aan de architect en aannemer kan geven en de woning – binnen bepaalde grenzen uiteraard – precies volgens die wensen wordt gebouwd.

In 23 jaar tijd groeide Almere als piepjonge en relatief kleine gemeenschap uit tot een stad van formaat met momenteel zo’n 150.000 inwoners. Maar de gemeente kijkt verder. “Als Vinex-locatie hebben we de doelstelling om tot 2005 dertigduizend woningen te bouwen”, vertelt wethouder D. Halbersma van Ruimtelijke Ordening. “En volgens de Vijfde nota ruimtelijke ordening is Almere de plaats bij uitstek om de woonbehoefte van de Randstad op te vangen. Dat betekent dat we tussen 2005 en 2010 nog eens tienduizend woningen mogen bouwen. Dan groeien we uit tot een stad met meer dan 300.000 inwoners. In dat geval streven we Utrecht voorbij als vierde stad van Nederland.”

Enkele bouwprojecten die in de pen zitten, worden in Almere-Buiten gerealiseerd. Dit stadsdeel bestaat sinds 1984 en kenmerkt zich door vernieuwende architectuur. Een goed voorbeeld daarvan is de Kleurenbuurt, een pas voltooide nieuwbouwwijk waarin de kleuren van de woningen in het oog springen. Een ander pas afgerond project is een woningbouwproject in de Oostvaardersbuurt waarbij met steun van het Wereld Natuur Fonds (WNF) een veertigtal woningen is gebouwd met een zeer lage Energieprestatiecoëfficiënt.

“Wat binnenkort staat te gebeuren, is de bouw van het nieuwe NS-station Almere Buiten Oost”, licht Halbersma de bouwplannen voor dit stadsdeel toe. “De ruwbouw is al klaar, maar het station moet nog worden gebouwd. Als dat klaar is, hebben we een veel snellere treinverbinding met Utrecht. Rond dit station hebben we plannen voor de bouw van een soort transferium.”

Langs het spoor zijn weer de nodige woningen gepland. De ontwerpen daarvoor worden deels aangeleverd door twee jonge, veelbelovende architecten die via Europan, een wedstrijd voor aanstormend talent, bij Almere onder de aandacht kwamen.

Het project Gewild Wonen is momenteel het pronkstuk voor Almere Buiten. Zeshonderd woningen worden in de zogenaamde Eilandenbuurt precies volgens de wensen van de consument gebouwd. “Consumentenvrijheid is erg belangrijk in Almere-Buiten. Dat zie je onder andere in De Eilandenbuurt. Deze buurt wordt een soort openluchttentoonstelling.” In september vindt de oplevering van de eerste woningen plaats.

Andere projecten in Almere Buiten die volop in ontwikkeling zijn, zijn het grote winkelcentrum Doe Mere waarin doe-het-zelf, wonen en vrijetijdsbesteding centraal staan en industrieterrein De Vaart aan de Oostvaardersplassen waar alle nieuwe bedrijvigheid wordt geconcentreerd. De gemeente is actief bezig met de acquisitie van met name ICT-ondernemingen.

Naast de ontwikkelingen in Almere Buiten is de gemeente Almere bezig met het opzetten van nieuwbouwprojecten elders in de stad. Zo zijn er plannen voor het opzetten van nieuwe woonwijken onder de namen Almere Poort, Almere Hout en Overgooi. Almere Poort, dat aan de westkant van de stad is gepland, wordt een woonwijk die op het water is gericht. In Overgooi staan zeer luxe woonwijken à la Wassenaar en Bloemendaal centraal met een prijskaartje van meer dan een miljoen gulden. Almere Hout wordt een wijk met grote aantallen goede, niet dure woningen. Wethouder Halbersma:

“We werken momenteel aan een structuurplan voor de hele stad waarin deze projecten zijn opgenomen. Dat plan bepaalt de bouwrichting in Almere voor de komende tien jaar. De inwoners van Almere kunnen meepraten over de invulling.”

Reageer op dit artikel