nieuws

‘Iedereen maakt zich druk over water, de bouw niet’

bouwbreed

Iedereen maakt zich druk over water. De bouw niet, constateerde dr.ir. C. Zevenbergen, directeur Milieu Vermeer Infrastructuur Ontwikkeling.

“We bouwen overal hetzelfde. Terwijl in het lage westen een specifieke behoefte bestaat aan waterbestendige bouw. Bouwwerken die het fluctuerende water aankunnen.” De manier waarop wij Nederlanders ons altijd tegen het water hebben verzet, is volgens Zevenbergen op de langere termijn niet vol te houden. “Er zijn technische grenzen aan de maakbaarheid van de omgeving.”

We doen er volgens de Vermeer-directeur verstandig aan een voorbeeld te nemen aan deltabewoners elders op de wereld, die het water tot hun bondgenoot hebben gemaakt.” De kansen liggen in het integreren van rode en blauwe functies: extensief waterbeheer op intensief gebruikte gebieden. Zevenbergen heeft in dit verband grote verwachtingen van de herstructurering van de glastuinbouw. Zonder er uitvoerig op in te gaan, sluit hij niet uit dat door de ontwikkeling van drijvende kassen “de blauwe functies door de rode functies kunnen worden gefinancierd”.

Winsemius kon het niet laten de voornamelijk civiel technisch georiënteerde deelnemers ermee te pesten dat het denken in grootschalige betonnen oplossingen zijn langste tijd gehad heeft. “Alles geschikt maken voor iedereen”, is volgens Winsemius in de woningbouw een achterhaalde gedachte. Als voorbeeld noemde hij het idee voor de Twingo: “Negentig procent van de automobilisten vond het niks. Tien procent zag er dus wel wat in. Dat was voor de fabrikant de doorslaggevende reden om die auto te gaan maken.”

Op dezelfde manier kijkt Winsemius ook tegen drijvende woningbouw aan. “De kansen liggen in het realiseren van heel bijzondere kwaliteiten.”

Reageer op dit artikel