nieuws

Herindeling ondermijnt bouwbeleid niet

bouwbreed

De gemeente Steenwijk is sinds 1 januari gefuseerd met buurgemeenten Brederwiede en IJsselham. Onder de voorlopige naam Steenwijk telt de nieuwe gemeente ruim 40.000 inwoners. In totaal vallen 38 kleine kernen onder Steenwijk. “We zijn nog op zoek naar een nieuwe naam voor dit samenwerkingsverband. Hoewel daar nog geen duidelijkheid over is, zijn de diverse woningbouwprogramma’s al wel zo veel mogelijk op elkaar afgestemd”, vertelt D. de Grote van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeente Steenwijk. “Vorig jaar hebben de drie gemeenten samen een programma geschreven waarin als voornaamste punt naar voren komt dat we alle kernen naar behoefte willen ontwikkelen. Anders gezegd zullen we per kern bekijken hoe het staat met de behoefte aan nieuwe woningen. In de kleinste dorpen zullen jaarlijks enkele woningen bijkomen. Die zijn bedoeld voor mensen die afhankelijk zijn van de kern. Zolang er wordt gebouwd voor inwoners die op sociaal-economisch gebied gebonden zijn aan hun kern, is het goed.”

Om op een positief migratiesaldo uit te komen zal Steenwijk Stad zich de komende jaren flink uitbreiden. “Hier zijn de verbindingen en mogelijkheden groot genoeg om tot een echte uitbreiding te komen. Zo starten we dit jaar met de bouw van de eerste woningen in Woldmeenthe. Dit is een kwaliteitsproject waar we apetrots op zijn. In totaal zullen er 465 woningen verrijzen tussen het oude centrum van Steenwijk en de autosnelweg aan de noordzijde van de stad. Momenteel zitten we in de fase van gronduitgifte, maar naar verwachting zal de bouw dit jaar nog starten.”

Ook over de verdeling van de ruimte voor bedrijven is in het nieuwe bestuur al overeenstemming. “Van de 38 kernen zijn er drie geselecteerd die samen de beste kansen bieden voor bedrijvigheid. Zo zal Steenwijk Stad met zijn uitstekende infrastructuur plaats bieden aan grote bedrijven die zich hier willen vestigen. Aanvragen van kleine ambachtelijke bedrijven worden verdeeld over twee andere kernen. Op die manier worden alle krachten van deze nieuwe gemeente goed benut.”

Reageer op dit artikel