nieuws

Haven IJmuiden vertraagd

bouwbreed Premium

De aanleg van een derde haven in IJmuiden is voor een deel opgeschort. De Zeehaven IJmuiden heeft daartoe besloten omdat de provincie Noord-Holland geen toestemming heeft gegeven voor ontgronden. Hierdoor loopt de aanleg een vertraging op van tenminste vijf weken.

De Zeehaven IJmuiden NV wilde deze maand beginnen met de ontgronding van het gebied waar de derde haven moet komen. Een omwonende deed aangifte bij de politie, omdat het bedrijf daarmee de Natuurbeschermingswet zou overtreden. In het gebied zou de zandhagedis voorkomen, een beschermde diersoort.

De stichting Duinbehoud meldde maandag dat de werkzaamheden om die reden op last van het Openbaar Ministerie en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn stilgelegd. Volgens de Haarlemse officier van justitie R.A. Otter is daar echter geen sprake van. De kwestie ligt op dit moment ter beoordeling bij de Raad van State. De verwachting is dat die eind maart uitspraak doet in de procedure.

Volgens adjunct-directeur P. van de Meerakker van Zeehaven IJmuiden heeft zijn bedrijf besloten tot die uitspraak het gebied niet te ontgronden. Dat besluit is mede het gevolg van de aankondiging van de provincie Noord-Holland dat er wordt ingegrepen als de operatie wel begint.

Van de Meerakker stelt dat de werkzaamheden aan de waterkant wel gewoon doorgaan.

Reageer op dit artikel