nieuws

Hardnekkige ‘Urban Courier’ tart World Trade Center

bouwbreed

Er is geen twijfel mogelijk. Alle grijze pakken in het zaaltje van de Raad van State, met uitzondering van de onafhankelijke staatsraad Berg, zijn tegen die smalle, gebogen man met veel pluis en een canvas tas waarop met twee woorden zijn missie staat weergegeven: ‘Urban Courier’.

Maar hoe nietig hij ook mag ogen, als hij, R. Haffmans, van de Raad van State gelijk krijgt, ontstaat wel een vertraging van vier maanden in de realisatie van fase twee van de uitbreiding van het Amsterdamse World Trade Center, oftewel een schadepost van 6,7 miljoen gulden.

Haffmans vindt dat hij is belemmerd in zijn recht op inzage van de bouwvergunning voor een parkeergarage voor 1200 auto’s. De Urban Courier moest drie keer naar het deelraadkantoor alvorens aan zijn wens werd voldaan. Dat hij vervolgens grote bezwaren heeft tegen de bouw van een parkeeraccommodatie op de plaats van het vroegere busstation aan het Zuidplein, wekt dan geen verbazing meer. Haffmans eist schorsing van de bouwvergunning.

Het zijn niet de geringste bouwrechtspecialisten die bij de Raad in het geweer traden om de juridische angel uit het verhaal van die hardnekkige opposant te halen. Verbazingwekkend hoeveel verbaal geweld de grote prof.mr. M. Koeman moest aanwenden om staatsraad Berg ervan te overtuigen dat de aanleg van de nieuwe parkeeraccommodatie géén uitbreiding is van het reeds vergunde aantal van 1200 plaatsen. “Die boodschap is inmiddels wel tot mij doorgedrongen”, trachtte staatsraad drs. E.L. Berg de ontketende Koeman op een gegeven moment een beetje in te tomen. Berg had geen vragen over de veronderstelde belemmering van het inzagerecht. Dat lijkt voor het World Trade Center een gunstiger aanwijzing voor de te verwachten beslissing dan voor Haffmans.

Reageer op dit artikel