nieuws

FNV wil nieuw debat over sociale zekerheid

bouwbreed

FNV-voorzitter L. de Waal pleit voor een nieuw debat over het stelsel voor onder meer de wao, ww en bijstand. “Het stelsel is in honderd jaar gegroeid tot een lappendeken van regels en uitzonderingen, waarin slechts de elite de weg weet”, zei hij gisteren in Eindhoven bij het begin van een FNV-debat over de toekomst van de sociale zekerheid.

De vakcentrale richt zich daarmee niet langer op de toekomst van de wao maar wil het gehele stelsel aan de orde stellen. Naar verwachting komt begin april de commissie-Donner met aanbevelingen over de wao. Aan de hand van de uitkomsten komen werknemers, werkgevers en kroonleden in de Sociaal-Economische Raad (SER) met een advies over de aanpak van de arbeidsongeschiktheid.

“De SER moet zich uitspreken over het hele sociale stelsel”, meent De Waal nu. “De wao is niet los te zien van de rest.” De FNV-voorzitter wil nog niet vooruitlopen op de contouren van een nieuw stelsel. “Het lijkt mij verstandig om de vormen van inkomensderving vergelijkbaar te maken.”

Nu zijn bijvoorbeeld de ww en de wao deels overlappend. De Waal wil daarvan af. Ook wil hij moderne varianten van verzuim, zoals zorgverlof, in een sociaal stelsel overnemen.

Volgens De Waal kan de SER al in het najaar op hoofdlijnen overeenstemming bereiken over de contouren van een nieuw sociaal stelsel. Hij hoopt dat het SER-advies wordt gebruikt bij het opstellen van de partijprogramma’s voor de verkiezingen van volgend jaar.

Reageer op dit artikel