nieuws

Duitse bouw dringt aan op aanpak riool

bouwbreed

De Duitse bouwindustrie roept de plaatselijke overheden op werk te maken van de sanering van hun rioleringnet. Opknappen van de afvoersystemen zou een investeringsgolf van 111 miljard gulden te weeg brengen. Naar schatting 15 procent van de Duitse rioleringen is dringend toe aan een herstelbeurt. Modernisering van de zuiveringsinstallaties weekt andermaal 140 miljard aan overheidsopdrachten los.

Volgens brancheorganisatie Deutsche Bauindustrie sleept de sanering van het rioleringnet zeker 25 jaar voort als de gemeenten en steden hun huidige investeringstempo handhaven.

Jaarlijks besteden de lagere overheden een bedrag van 4,5 miljard gulden. In het rekensommetje dat de Duitse bouwindustrie heeft gemaakt, kost het opkappen van een meter riool gemiddeld 1850 gulden. Ga uit van zestigduizend kilometer gammele afvoer en de investeringsbehoefte van 111 miljard is verklaard.

Uitbreiding

Als het saneringswerk niet op redelijk korte termijn ter hand wordt genomen, dan kan er onnodige beschadiging van het net optreden, waarschuwt Deutsche Bauindustrie. Bovendien sijpelt op voor het milieu onverantwoordelijke wijze afvalwater in de bodem.

De naar werk snakkende Duitse bouwers hebben bovendien hun oog laten vallen op de uitbreiding van de zuiveringsinstallaties.

In de oude deelstaten was in 1995 al 91 procent van de bevolking aangesloten op een biologische zuivering, tegenover 54 procent in het oosten.

In het westen is het aandeel niet aangeslotenen inmiddels teruggedrongen tot één procent. In de nieuwe deelstaten wordt nog steeds 18 procent van het afvalwater van de bevolking mechanisch gereinigd.

Uitgaven

De behoefte tot 2015 aan investeringen in de behandeling van afvalwater wordt geraamd op circa 140 miljard gulden. Van dat geld zou 23 miljard moeten vloeien naar speciale voorzieningen om regenwater te behandelen. Het leeuwendeel van de uitgaven verdwijnt met 85 miljard in de modernisering en uitbreiding van grote zuiveringsinstallaties.

Nogmaals 17 en 23 miljard worden toegedicht aan respectievelijk kleine zuiveringsinstallaties en ontwateringsvoorzieningen. Hiermee moeten extra rioolaansluitingen en uitbreiding van de bebouwing mogelijk worden gemaakt.

Voor de afvoer van het afvalwater beschikt Duitsland over een rioleringsnet dat tien keer zo lang is als de omtrek van de aarde. Het water wordt behandeld in zuiveringsinstallaties geschikt voor 760 miljoen inwonerequivalenten. Zes procent van de bevolking is niet op het openbare rioleringsnet aangesloten.

Reageer op dit artikel