nieuws

Discussie over sloop huizen Roomveldje

bouwbreed

De Belangenverenging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede twijfelt aan de uitkomst van de enquête die woningcorporatie De Woonplaats heeft gehouden onder voormalige bewoners van het Roomveldje in de Enschedese rampwijk.

Volgens de corporatie staat 60 procent van de bewoners achter de sloop van het karakteristieke buurtje. Daarentegen denkt BSVE dat een meerderheid juist voor behoud van het Roomveldje is.

De belangenvereniging pleit voor een discussie in het Architectuurcentrum Twente over de buurt, die het karakteristieke hart

vormt van Roombeek-West. Onder andere Pi de Bruijn, die een ontwerp maakt voor de nieuwe wijk, heeft zich altijd ingezet voor behoud van de huisjes, die flink beschadigd zijn door de ramp. Niettemin gelooft De Bruijn dat de woningen gerenoveerd kunnen worden. Voor de nostalgische uitstraling van de volkswijk vindt de architect het belangrijk dat het Roomveldje zoveel mogelijk behouden blijft.

De Woonplaats houdt vast aan sloop van de ruim honderd woningen. Volgens D. Hartman van de BSVE voeren de voorstanders van de nieuwbouw omstreden argumenten aan. Hartman noemt als voorbeeld dat deze categorie de woningen bestempelt als gehorig, koud, oud en klein. Volgens hem kunnen deze problemen opgelost worden zonder de karakteristieke huisjes te slopen.

Hartmans collega, BSVE-voorzitter A. Vasse, meent dat De Woonplaats een gekleurde voorstelling van zaken geeft.

“Dat kun je zien aan de bijvoeglijke naamwoorden die in de vragen voorkomen. De antwoorden van de bewoners liggen in werkelijkheid een stuk genuanceerder dan De Woonplaats doet voorkomen. Kijk, wij zijn voor een serieus participatieproject van de bewoners. De Woonplaats maakt er op deze manier een farce van.”

De BSVE legt de enquêteresultaten voor aan twee studenten van de Universiteit Twente. Zij moeten beoordelen of het onderzoek naar behoren is uitgevoerd.

Vereniging twijfelt aan uitkomst enquête

Reageer op dit artikel