nieuws

Decentrale opwekking toekomst van energievoorziening

bouwbreed

Decentraal; zo ziet de Australische onderzoeksorganisatie CSIRO de toekomst van de elektriciteitsvoorziening. Brandstofcellen, micro-gasturbines en hernieuwbare bronnen wekken efficiënter elektra op dan grote kolengestookte centrales. Het thermisch rendement van grote centrales schommelt rond 35 procent. Tijdens het transport gaat zo’n 8 procent van de elektriciteit verloren. Het rendement van decentrale systemen kan tot ruim 90 procent oplopen.

De onderzoeksorganisatie CSIRO laat dezer dagen in Newcastle in de Australische deelstaat New South Wales een internationaal energie-onderzoekcentrum bouwen. De oplevering staat voor 2003 gepland. Jaarlijks kunnen de onderzoekers zo’n 14 miljoen gulden uitgeven, bijvoorbeeld aan kleine energiesystemen die individuele huishoudens voorzien van maximaal 10 kiloWatt elektriciteit.

Op grote schaal toegepast kunnen die de hoeveelheid broeikasgas die Australië in de lucht brengt, halveren. Zelf energie opwekken betekent ook dat bijvoorbeeld ICT-bedrijven geen hinder ondervinden van ‘netvervuiling’. Daarbij noemt CSIRO decentrale opwekking vaak, maar niet altijd, de goedkoopste oplossing.

Conventioneel

Vooralsnog blijft de organisatie onderzoek doen naar verbeteringen voor de conventionele energieproductie, zoals de behandeling van afvalsteenkool.

Uit dit materiaal ontsnappen grote hoeveelheden methaangas. Door dat op te vangen en te gebruiken, vermindert de hoeveelheid broeikasgas die jaarlijks in Australië vrijkomt met ruim 3 procent. Eén kubieke meter methaangas veroorzaakt zo’n 21 procent meer schade aan het milieu dan eenzelfde hoeveelheid kooldioxide. Mijnbouwbedrijven kunnen het opgevangen methaan in de eigen centrale verstoken en op die manier hun energierekening aanmerkelijk verminderen.

Min of meer in het verlengde van het onderzoek naar de methaanreductie ligt een studie naar zogeheten zonnegas. Dat ontstaat in een hybride installatie die met behulp van zonne-energie het methaangehalte in aardgas vergroot. Geconcentreerde zonnewarmte zet een mengsel van aardgas en stoom om in kooldioxide en waterstof. Het methaangehalte neemt zo met 20 tot 40 procent toe. Het gas/stoommengsel passeert een wisselaar die het kooldioxide verwijdert. De stoom drijft vervolgens een turbine aan.

Het proces werkt op elke schaal; ook op die van kleine decentrale systemen.

Reageer op dit artikel