nieuws

De knuffelmuur

bouwbreed

De knuffelmuurwandverwarming en tunnelgietbouw gaan heel goed samen volgens Era Bouw. Deze wandverwarming komt niet alleen de behaaglijkheid van de bewoners ten goede. In koude tijden maakt het ook de afbouwwerkzaamheden aanzienlijk aangenamer.

Het verbaast Era-directeur ing. H. Homberg dat het idee niet eerder is toegepast. “Wandverwarmingsleidingen direct in beton storten ligt eigenlijk voor de hand. Met de knuffelmuur bewijzen we dat bestaande bouwmethoden en installatiesystemen die ogenschijnlijk niet samen kunnen, wel goed zijn te combineren.”

De tunnelgietbouw is in een bouwstroom van minimaal dertig woningen volgens Homberg “een efficiënt systeem en relatief goedkoop. Deze bouwmethode wordt dan ook op grote schaal toegepast.”

“Elke dag moeten de tunnels volgestort worden om optimaal gebruik te maken van dit systeem. De dagelijkse planning is dus van essentieel belang. Door de verwarmingsleidingen eerst op de wandwapening aan te brengen en het geheel vervolgens pas te plaatsen op het gewenste moment kwamen we tot een soort van prefabricageproces zodat de tunnelcyclus nauwelijks wordt verstoord.”

Het idee is afkomstig van een aantal Era-medewerkers die samen met installateur Giesbers & van der Graaf en systeemproducent WTH aan de basis van het experiment stonden. Twee proefwoningen in Nieuwerkerk aan den IJssel werden voorzien van wandverwarming met tunnelbekisting. De eerste metingen naar het effect van verwarmen en beheersen van het klimaat in de woning zijn inmiddels gedaan, met positief resultaat. Dit voorjaar wordt het eindresultaat verwacht.

De wandverwarming werd in deze woningen nog aangesloten op de centrale verwarming. Homberg: “Het is de bedoeling dat we de warmtewanden in de toekomst toepassen, in combinatie met vloerverwarming, met behulp van een zogenaamde warmtepomp, gebruik makend van aardwarmte. Voor wat betreft woningscheidende wanden zien we een toename in het gebruik van ankerloze spouwmuren. Daarvoor is dit systeem ideaal.”

Met de knuffelmuur – de benaming is een verwijzing naar een zekere mate van behaaglijkheid – kunnen radiatoren en bijbehorende stofverplaatsing voorgoed tot het verleden behoren.

Maar niet alleen de toekomstige gebruikers hebben er baat bij. “Bijkomend voordeel van dit systeem is dat al tijdens de uitvoering van de bouw gebruik kan worden gemaakt van de warmte, waardoor veel werkzaamheden in koude tijden gewoon doorgang kunnen vinden. In een goede winter kan dat toch al gauw een maand schelen.”

Tegelijkertijd wordt korte metten gemaakt met het vochtprobleem. “Het scheelt niet alleen dure investeringen. Het (schilder)werk zal er kwalitatief zeker op vooruit gaan.”

Behaaglijkheid geeft ook vaart aan bouwer

Reageer op dit artikel